ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนาเกาหลีศึกษาในประเทศไทย


 

          สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแทกูคาทอลิก และ มูลนิธิวัฒนธรรมคยองบุก ประเทศเกาหลีใต้ จัดสัมมนาเกาหลีศึกษาในประเทศไทย หัวข้อ “ปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้อง Auditorium (11-101) อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต