ว.ฮอสปิตอลลิตี้ ม.รังสิต จัดสัมมนาโลกแห่งการบริการกับความท้าทายของ GEN-Z


 

        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ จากวิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมจัดสัมมนาหัวข้อ The Future of Hospitality and the Challenges for Gen-Z, Disruption, Impact and transformation of Global service industry : โลกแห่งการบริการกับความท้าทายของ GEN-Z และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรมการบริการระดับโลก โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Josef George Schedler (จรูญ เชดเลอร์) คณบดีวิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจาก คุณวนัสนันท์ จันทร์นิ่ม (Personal & Social Skill Expert Class Developer) และคุณศิริวรรณ หวังธำรง (Executive Vice President – Human Resources, Centara Hotel&Resort) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 อาคารพิฆเณศ Student Center (ตึก 6)  มหาวิทยาลัยรังสิต