รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ม.รังสิต ร่วมการประชุม USPIR Dean's Forum ครั้งที่ 4


 

            ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมการประชุม USPIR Dean's Forum ครั้งที่ 4 เรื่องระเบียบและธรรมาภิบาลการปกครองในการเมืองโลก ซึ่งจัดโดย School of International Relations and Public Affairs, Fudan University ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน