นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนาหัวข้อ “พิธีกรมันส์ Live ท้าทาย Event”


 

            สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “พิธีกรมันส์ Live ท้าทาย Event” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิดาภา อารีย์ทาน (แอมเวย์) รุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมพูดคุยเล่าประสบการณ์และแชร์เทคนิคดีๆ ในการทำงานพิธีกร เพื่อเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษาที่สนใจงานด้านอีเว้นท์ต่างๆ และงานพิธีกรในวงการบันเทิง ซึ่ง ผศ.ดร.สรพงษ์ วงษ์ธีระธรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้สนใจร่วมรับฟัง ณ ห้องออดิทอเรียม (ชั้น 1) อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต