ม.รังสิต จัดสัมมนานานาชาติ “แนวโน้มทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบต่ออาเซียน”


 

           สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วยคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย จัดสัมมนานานาชาติออนไลน์ หัวข้อ “แนวโน้มทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบต่ออาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย และวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ การสัมมนาได้ผลสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจต่างๆ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในเอเชีย อาทิ การแข่งขันระหว่างประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาเซียนและภูมิภาคโดยรวม และแนวโน้มการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว