ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดงาน Webinar ด้านล่ามและการแปล


 

           วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ School of Foreign Languages, Can Tho University ประทศเวียดนาม จัดงาน Webinar ด้าน Translation and Interpretation Studies ภายในการอบรมนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วม โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

  • Panorama of Translation in Foreign Language Teaching in Rangsit University
  • Center of Translation and Language Services: From Theory to Practice
  • Translation Studies and Research Projects
  • Round Table on Teaching Translation in the English Language Classroom