วิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต ส่งต่อความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยสู่นักศึกษาต่างชาติ


 

           วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดวิชาเรียนส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย เปิดโลกการเรียนรู้มากกว่าในตำราเรียน ด้วยการสอนนักศึกษาต่างชาติทำความรู้จักกับขนบธรรมเนียบประเพณีลอยกระทง และยังจัดให้มีการลงมือทำกระทงตามความคิดสร้างสรรค์ ทำกระทงในรูปแบบของตนเอง จากนั้น ยังได้ทดลองนำกระทงไปลอยในสระน้ำของมหาวิทยาลัยอีกด้วย