นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จัดงาน “ Gen Z Me D Show ”


 

           วิทยาลัยนิเทศศาสตร์จัดงาน "Gen Z Me D Show" ภายใต้โครงการ The Connext Project นำเสนอผลงานการผลิตสื่อของนักศึกษารายวิชาการออกแบบและการผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการ VLOG อย่างหลากหลายมุมมองร่วมกัน โดยมีอาจารย์ทำหน้าที่เป็น Commentator ร่วมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์โดยการไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ