เอกภาษาฝรั่งเศส ม.รังสิต ให้การต้อนรับผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สำนักทูตวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย


 

            สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ Madame Magosha FREQUELIN ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สำนักทูตวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อร่วมเจรจาและหารือสำหรับโครงการความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ CNFp de Rangsit Campus Numérique Francophone Partenaire (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส) และศูนย์ CEF de Bangkok - Centre d'Employabilité Francophone (ศูนย์พัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน) โดยทั้ง 2 ศูนย์นี้ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรังสิตและองค์กร AUF