ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565-2566 (S/2565)
วันจันทร์, 18 เมษายน 2565 - วันพฤหัสบดี, 5 พฤษภาคม 2565
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 4 พฤษภาคม 2565
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2565 - วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/ จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2565 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอาทิตย์, 15 พฤษภาคม 2565
หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันศุกร์, 3 มิถุนายน 2565
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2565
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranetและชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2565
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน(WaitingList)ผ่านระบบIntranetและชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก“W”และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565 - วันศุกร์, 24 มิถุนายน 2565
วันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565 - วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565
วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ S/2565
วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2564
วันจันทร์, 4 กรกฎาคม 2565 - วันศุกร์, 8 กรกฎาคม 2565
พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันพุธ, 6 กรกฎาคม 2565 - วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2565
วันกีฬาน้องใหม่รังสิตสัมพันธ์
วันจันทร์, 11 กรกฎาคม 2565 - วันอังคาร, 2 สิงหาคม 2565
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 13 กรกฎาคม 2565
หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2565
หยุดวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2565
วันพิธีไหว้ครู
วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2565
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2565
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันศุกร์, 5 สิงหาคม 2565
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565 - วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565
วันสอบปลายภาค (เว้นวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565)
วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565 - วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/ จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2565 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565
หยุดวันแม่แห่งชาติ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565-2566
วันจันทร์, 11 กรกฎาคม 2565 - วันอังคาร, 2 สิงหาคม 2565
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565 - วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/ จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2565 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 22 สิงหาคม 2565
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)
วันศุกร์, 2 กันยายน 2565
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน(WaitingList)ผ่านระบบIntranetและชำระเงินผ่านทางธนาคารและวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก“W”และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 5 กันยายน 2565 - วันศุกร์, 9 กันยายน 2565
วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2565
วันศุกร์, 9 กันยายน 2565
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2565
วันจันทร์, 10 ตุลาคม 2565 - วันศุกร์, 14 ตุลาคม 2565
พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันพฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2565
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันอาทิตย์, 23 ตุลาคม 2565
หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 24 ตุลาคม 2565
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2565 - วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2565
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 5 ธันวาคม 2565
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันอาทิตย์, 11 ธันวาคม 2565
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2564, 2/2564 และ S/2565)
วันจันทร์, 12 ธันวาคม 2565
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร, 13 ธันวาคม 2565 - วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2565
วันสอบปลายภาค
วันพุธ, 14 ธันวาคม 2565 - วันพุธ, 21 ธันวาคม 2565
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน(WaitingList)ผ่านระบบIntranetภาค 2/2565และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565-2566
วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2565 - วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2565 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 14 ธันวาคม 2565 - วันพุธ, 21 ธันวาคม 2565
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/ จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2565 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 31 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย์, 1 มกราคม 2566
หยุดวันสิ้นปี และหยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 2 มกราคม 2566 - วันอังคาร, 3 มกราคม 2566
หยุดชดเชยวันสิ้นปี และหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 9 มกราคม 2566
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน(WaitingList)ผ่านระบบIntranetและชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 20 มกราคม 2566
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน(WaitingList)ผ่านระบบIntranetและชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก“W”และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์, 23 มกราคม 2566 - วันศุกร์, 27 มกราคม 2566
วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2565
วันพุธ, 25 มกราคม 2566
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์, 27 มกราคม 2566
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2565
วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2566 - วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2566
วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา
วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2566 - วันศุกร์, 3 มีนาคม 2566
พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2566 - วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566
วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15
วันพฤหัสบดี, 6 เมษายน 2566
หยุดวันมหาจักรี
วันพฤหัสบดี, 13 เมษายน 2566 - วันเสาร์, 15 เมษายน 2566
หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 14 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์, 17 เมษายน 2566
หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันพุธ, 19 เมษายน 2566 - วันพุธ, 3 พฤษภาคม 2566
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2566 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 28 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 1 พฤษภาคม 2566 - วันศุกร์, 12 พฤษภาคม 2566
วันสอบปลายภาค (เว้นวันที่ 4 และ 9 พฤษภาคม 2566)
วันพฤหัสบดี, 4 พฤษภาคม 2566
หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 10 พฤษภาคม 2566 - วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2566
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/ จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2566 และ ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี และวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี และวันวิสาขบูชา