ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 – 2568 (S/2567)
วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567 - วันพฤหัสบดี, 2 พฤษภาคม 2567
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 8 พฤษภาคม 2567 - วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2567
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/ จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2567 และชำระเงิน ผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567
หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์, 3 มิถุนายน 2567
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2567
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสีย ค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิต คืนเป็นเงินโอนเก
วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567 - วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567
วันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567 - วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2567
วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ S/2567
วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2567
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2566
วันจันทร์, 1 กรกฎาคม 2567 - วันศุกร์, 5 กรกฎาคม 2567
พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันพุธ, 3 กรกฎาคม 2567 - วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
วันกีฬาน้องใหม่รังสิตสัมพันธ์
วันจันทร์, 8 กรกฎาคม 2567 - วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2567
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567
วันพิธีไหว้ครู
วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567
หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567
หยุดวันเข้าพรรษา
วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567 - วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567
หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอาทิตย์, 28 กรกฎาคม 2567
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันจันทร์, 29 กรกฎาคม 2567
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศุกร์, 2 สิงหาคม 2567
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 5 สิงหาคม 2567 - วันศุกร์, 9 สิงหาคม 2567
วันสอบปลายภาค
วันอังคาร, 6 สิงหาคม 2567 - วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2567
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 12 สิงหาคม 2567
หยุดวันแม่แห่งชาติ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 - 2568
วันจันทร์, 8 กรกฎาคม 2567 - วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2567
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 6 สิงหาคม 2567 - วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2567
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2567
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2567
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต
วันจันทร์, 2 กันยายน 2567 - วันศุกร์, 6 กันยายน 2567
วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2567
วันศุกร์, 6 กันยายน 2567
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2567
วันจันทร์, 7 ตุลาคม 2567 - วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2567
พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอาทิตย์, 13 ตุลาคม 2567
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์, 14 ตุลาคม 2567
หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพุธ, 23 ตุลาคม 2567
หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2567 - วันพุธ, 4 ธันวาคม 2567
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2567
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันพฤหัสบดี, 5 ธันวาคม 2567
หยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์, 6 ธันวาคม 2567
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันอาทิตย์, 8 ธันวาคม 2567
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2566, 2/2566 และ S/2567)
วันอังคาร, 10 ธันวาคม 2567
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2567 - วันพุธ, 18 ธันวาคม 2567
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2567 - วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2567
วันสอบปลายภาค

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 - 2568
วันจันทร์, 11 มีนาคม 2567 - วันพุธ, 13 มีนาคม 2567
วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2567 - วันพุธ, 4 ธันวาคม 2567
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2567 - วันพุธ, 18 ธันวาคม 2567
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2567 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคาร, 31 ธันวาคม 2567
หยุดวันสิ้นปี
วันพุธ, 1 มกราคม 2568
หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์, 6 มกราคม 2568
วันเริ่มการเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 17 มกราคม 2568
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และชำระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บ
วันจันทร์, 20 มกราคม 2568 - วันศุกร์, 24 มกราคม 2568
วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2567
วันศุกร์, 24 มกราคม 2568
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2567
วันเสาร์, 25 มกราคม 2568
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2568
หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2568 - วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2568
พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์, 17 มีนาคม 2568 - วันศุกร์, 28 มีนาคม 2568
วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 17
วันอาทิตย์, 6 เมษายน 2568
หยุดวันมหาจักรี
วันจันทร์, 7 เมษายน 2568
หยุดชดเชยวันมหาจักรี
วันศุกร์, 11 เมษายน 2568
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอาทิตย์, 13 เมษายน 2568 - วันอังคาร, 15 เมษายน 2568
หยุดวันมหาสงกรานต์
วันพุธ, 16 เมษายน 2568
หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์, 18 เมษายน 2568 - วันศุกร์, 2 พฤษภาคม 2568
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2568 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์, 25 เมษายน 2568
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์, 28 เมษายน 2568 - วันพุธ, 7 พฤษภาคม 2568
วันสอบปลายภาค
วันอาทิตย์, 4 พฤษภาคม 2568
หยุดวันฉัตรมงคล
วันจันทร์, 5 พฤษภาคม 2568
หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันพุธ, 7 พฤษภาคม 2568 - วันพุธ, 14 พฤษภาคม 2568
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2568 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร