ข่าวสาร


ม.รังสิต เปิดวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) ตั้งเเต่วันที่ 20 ก.ย. 64...
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2565 : ยื่น GPA สมัครเรียนได้เเล้ววันนี้ ตั้งแต่ 20 ก.ย.2564 - 31 พ.ค. 256...


ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบแพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบที่2 ตั้งเเต่ 19 ม.ค. - 11 เม....
กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 : ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2565 ตั้งแต่วันที่ 19 ม...


ม.รังสิต เปิดรับสมัคร ทันตะฯ (สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ) รอบที...
กำหนดการรับสมัคร ทันตแพทยศาสตร์(สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ) รอบที่ 2 : ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2565 ตั้งแต่วันท...


เภสัช ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ปีการศึกษา 2565
เภสัช ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิตสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ปีการศึกษา 2565


ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แพทย์,ทันตะ,เภสัช รอบมรส.1 ประจำปีก...
ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แพทย์,ทันตะ,เภสัช รอบมรส.1 ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ว.เภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


ม.รังสิต เปิดรับสมัครนศ.ทุนครีเอเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ ด้านครีเอเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยก...


ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” 84 ทุน 84 สาขา
ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” 84 ทุน 84 สาขา
ภาพกิจกรรม
เอกภาษาฝรั่งเศส ม.รังสิต ให้การต้อนรับผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั...
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดงาน Webinar ด้านล่ามและการแปล
เทคนิคการแพทย์ จัดอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ฯ
คลินิกเวชกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับการใช้ชุดตรวจ...
วิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต ส่งต่อความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยสู่นักศึกษาต่างชาติ
กลับสู่ Desktop Version