ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Vipahvadee Center


ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ตั้งอยู่ ณ อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ (ชั้น 21 และ 22) เป็นศูนย์การศึกษาในเมืองย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ ตอนบน (ซ.วิภาวดีรังสิต 9) เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี 2547 จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้านต่างๆ ทั้งหมดถึง 5 หลักสูตร ครบครันด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและอำนวยความสะดวกให้แก่คนทำงานที่ต้องการศึกษาช่วงหลังเวลาเลิกงาน หรือวันหยุด

เส้นทางมาศูนย์วิภาวดี อาคารที เอส ที ทาวเวอร์

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ ณ อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ (วิภาวดี ซอย 9 - ด้านหลังอาคารซันทาวเวอร์) ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ ตอนบน ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้าใต้ดิน และห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยใช้เวลาในการเดินทางเพียง 5 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีจตุจักร สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว สามารถเข้าได้ทั้ง2 ทาง คือทางถนนวิภาวดีและถนนพหลโยธิน

จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต มา ศูนย์วิภาวดี

ถ้าท่านมีเวลา ท่านสามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้าสถานีหมอชิตไปยังอาคารที เอส ที ทาวเวอร์ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ท่านสามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้า ถนนพหลโยธินที่มุ่งหน้าไปถนนวิภาวดีรังสิตระยะทางประมาณ 800 เมตร เลี้ยวขวาที่ตึกซันทาวเวอร์ ซอยเฉยพ่วง (ซอยพหลโยธิน 18/2) เดินตรงไปประมาณ 200 เมตร ท่านจะพบอาคาร ที เอส ที ทาวเวอร์ จะอยู่สุดซอยพอดี

ท่านจะใช้เวลาแค่ 5 นาที ถ้าท่านเดินทางโดยรถส่วนตัวจากตลาดนัดจตุจักรมายังอาคาร ที เอส ที ทาวเวอร์ โดยขับตรงข้ามห้าแยกลาดพร้าว แต่ต้องชิดขวาเพื่อเลี้ยวขวาใต้สะพานข้ามมาฝั่งถนนวิภาวดีขาเข้า ขับตรงมาและกลับรถอีกครั้งตรงสี่แยกที่จะเลี้ยวขวาไปถนนสุทธิสารวินิจฉัย หลังจากนั้นท่านขับตรงมาประมาณ 800 เมตร ก็จะพบอาคาร ที เอส ที ทาวเวอร์ อยู่ทางด้านซ้ายมือ

จากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว มา ศูนย์วิภาวดี

ถ้าท่านมีเวลา ท่านสามารถเดินจากห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าวมายังอาคาร ที เอส ที ทาวเวอร์ ระยะทางประมาณ 800 เมตร โดยข้ามสะพานลอย 50 เมตร หน้าสถานีรถไฟใต้ดิน สถานีพหลโยธินข้ามาฝั่งห้าแยกลาดพร้าว เลี้ยวซ้ายไปถนนวิภาวดี (มุ่งหน้าดินแดง) และเดินมาอีกประมาณ 600 เมตร เพื่อข้ามสะพานลอยมาฝั่งอาคาร ที เอส ที ทาวเวอร์ ซึ่งสะพานลอยอยู่หน้าอาคาร ที เอส ที ทาวเวอร์ พอดี

ถ้าท่านเดินทางโดยรถส่วนตัวจากเซ็นทรัล ลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรมาอาคาร ที เอส ที ทาวเวอร์ ท่านต้องกลับรถตรงสี่แยกแรกที่จะเลี้ยวขวาไปถนนสุทธิสารวินิจฉัย หลังจากนั้นท่านขับตรงมาประมาณ 800 เมตร ก็จะพบอาคาร ที เอส ที ทาวเวอร์ อยู่ทางด้านซ้ายมือ

รายละเอียดเพิ่มเติม Website : http://www.rsu.ac.th/viphavadeeปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA