ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  Admissions Apply


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี แบบยื่น GPA.

ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค.60

ภาคเรียนที่ S ปีการศึกษา 2560   คลิก

 

 

 

สมัครเรียนปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทย)

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2/2559 ระดับ ปริญญาโท

 

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

แผนปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

สถานที่

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท-เอก

ตั้งแต่บัดนี้  -  9 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์
เปิดรับสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www2.rsu.ac.th/News/
conservatoryofmusic_news2016

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 กรกฎาคม 2560

ทดสอบครั้งที่ 1  วันที่ 16 ต.ค.2559
ทดสอบครั้งที่ 2  วันที่ 22 ม.ค.2560
ทดสอบครั้งที่ 3  วันที่ 19 มี.ค.2560
ทดสอบครั้งที่ 4  วันที่ 14 พ.ค.2560
ทดสอบครั้งที่ 5  วันที่ 16 ก.ค.2560
สอบถาม โทร 0-2997-2222 ต่อ 6259

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
สอบภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์

รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ .....................
เวลา 09.00-16.00 น.
รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ ..........................
เวลา 09.00-16.00 น.

 

ห้อง 3-317 / 3-316 ตึก 3 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท-เอก
ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
เวลา 9.00 12.00 น.
ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli
วันที่ 19 กย.-10 ตค. 2559

 

ตึก 11 มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท-เอก
ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
เวลา 9.00 12.00 น.
ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli
ระหว่างวันที่ 1 พย.-12 ธค.2559

 

ตึก 11 มหาวิทยาลัยรังสิต

ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท-เอก
ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
เวลา 9.00 12.00 น.
ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli
ระหว่างวันที่ 3-17 มกราคม 2560

 

ตึก 11 มหาวิทยาลัยรังสิต

สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรแจ้งวันสอบให้นักศึกษาทราบ

มหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

ลงทะเบียน

วันที่ 14 ธ.ค.2559 – 20 ม.ค. 2560

มหาวิทยาลัยรังสิต

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

เปิดเรียน

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยรังสิต

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยรังสิต / ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

 

 

รับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครจาก http://grad.rsu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่
     1. วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005
     2. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 4182-4183
     3. สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร 0-2997-2222 ต่อ 5500-5510
     4. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร TST ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. โทร 0-2617-5858


http://grad.rsu.ac.th e-mail : grad@rsu.ac.th

 


 

สมัครเรียนปริญญาเอกรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2/2559 ระดับ ปริญญาเอก

รับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครจาก http://grad.rsu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่
     1. บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005,4025 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
     2. สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
     3. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร TST ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร 0-2617-5858 วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.

     วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. สมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 4182-4183


สอบถามเพิ่มเติม บัณฑิตวิทยาลัย โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-4183


 


 

สมัครเรียน RSU CYBER U (หลักสูตรออนไลน์-ทางไกลอินเตอร์เน็ต)

  หลักสูตรการศึกษาทางไกล(อินเทอร์เน็ต) มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ เทอม 2/2559 

 

 

1. หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาผู้นำสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม M.A.
(Master of Arts Program in Leadership in Society Business and Politics)

www.rsu-cyberu.com/leadership


 

 

2. หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ M.S.ITM
(Master of Science Program in Information Technology Management)

www.rsu-cyberu.com/msitm


 

 

สิทธิพิเศษ : สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
1. นักศึกษาได้รับสิทธิทุนวิจัย (มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนวิจัย 20,000-)
2. ทุนสนับสนุนดูงานต่างประเทศ 20,000 บาท
3. ข้าราชการ ศิษย์เก่า รับส่วนลดทันที่ 15%
4. นักศึกษาผ่อนชำระได้ 4 งวด / ภาคการศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ย
สิทธิพิเศษ : สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
1. นักศึกษาผ่อนชำระได้ 3 งวด / ภาคการศึกษา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3650, 3467 หรือ 089-8960462 ID line : aon4408
e-mail : karoon.t@rsu.ac.th หรือสมัครได้ที่ www.rsu-cyberu.com

 
 

 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA