ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต มอบรางวัล Liberal Arts Ambassadors 2021

 

            วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Liberal Arts Ambassadors 2021 เพื่อรับสมัครนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาในวิทยาลัยฯ มาร่วมเป็น Ambassadors โดยคัดเลือกจากการตอบคำถามออนไลน์จากฟอร์มการสมัคร และคัดเลือกจากคลิปวีดิโอจนเหลือ 5 คนสุดท้าย จากนั้นจึงเปิดรอบตัดสินจากการแสดงความสามารถพิเศษผ่านการไลฟ์สดทางเพจงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยผลการประกวดมีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวชูก้า ลีจ์ โคร์ว (ชูก้า) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น IG : snamtarng
- รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ นายแพทริค ฮิกุชิ (แคสเปอร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ IG : pekopeko7841
- รางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาวเมธาพร แซ่ตั้ง (แบม) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น IG: bamm_sara

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA