ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ “ทบทวนการดูแลความปลอดภัยของหอพัก” ประจำปีการศึกษา 2563

 

            สำนักงานหอพัก จัดโครงการ “ ทบทวนการดูแลความปลอดภัยของหอพัก ” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้พื้นฐานสามารถจะระงับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ในเบื้องต้น ทางหอพักได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ บริเวณห้องโถง C-D อาคารประสิทธิ์พัฒนา โดยมีนายชิดชัย ธิบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการ และบรรยายความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอัคคีภัย คุณณัฐวุฒิ ยานุพรม หัวหน้างานวินัยและตรวจสอบนักศึกษาหอพัก บรรยายหัวข้อแนวทางการปฏิบัติและการสังเกตเมื่อนักศึกษาเจ็บป่วย กรณีติดยาเสพติด โรคซึมเศร้า และช่างลิฟต์บริษัทซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำ การปฏิบัติและการช่วยเหลือนักศึกษากรณีลิฟต์เสีย

            โดยภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจทบทวนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งทุกคนได้รับความรู้และประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA