ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   สโมสรนักศึกษาหอพัก ม.รังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 

           สโมสรนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 9N-200 อาคารประสิทธิ์พัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้นักศึกษาหอพัก มีจิตอาสา สามัคคี รู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน เข้าใจกฎระเบียบหอพักอย่างถูกต้อง นักศึกษาใหม่ได้รับความอบอุ่น มีทัศนคติที่ดีต่อหอพัก และมหาวิทยาลัยรังสิต

           ช่วงเช้าของวันแรกพี่ ๆ สโมสรนักศึกษาหอพักพานักศึกษาน้องใหม่ทุกคน นมัสการพระศรีศาสดา ซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธา ที่เคารพสักการะของชาวมหาวิทยาลัยรังสิต จากนั้นพานักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีทำบุญหอพัก ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และบุคลากร ช่วงบ่ายเป็นพิธีการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก โดยมี นางรติกร อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ นางสาวบุรณี วุฒิกร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ แนะนำบุคลากร และบรรยายหัวข้อ การให้บริการของหอพักที่มีให้แก่นักศึกษาหอพัก ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ หลักเกณฑ์การพักอาศัยอยู่ในหอพัก โดย นายชิดชัย ธิบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จากนั้นสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ บรรยายในหัวข้อ สวัสดิการสุขภาพนักศึกษา โดย อาจารย์โกสุม เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ นางปราณี บุญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ และนางสาวนงนุช เดชจบ พยาบาลวิชาชีพ นายณัฐวุฒิ ยานุพรม หัวหน้างานวินัยและตรวจสอบนักศึกษาหอพัก บรรยายหัวข้อ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น และการใช้บันไดหนีไฟในอาคารหอพัก สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยทีมเจ้าหน้าที่งานวินัยและตรวจสอบนักศึกษาหอพัก นอกจากนี้ยังให้นักศึกษาใหม่ได้ฝึกการดับเพลิงเบื้องต้น ต่อด้วยกิจกรรม Walk Rally เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกัน พิธีรับขวัญนักศึกษาใหม่ จากพี่ ๆ สโมสรนักศึกษาหอพัก ในช่วงค่ำ

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA