ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   สโมสรนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562

 

           สโมสรนักศึกษาหอพัก สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน Luxurious night 2019 ภายใต้ชื่อโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรม อาทิ อบรมลีลาศสากลจังหวะไจว์ฟ โดยอาจารย์ภาณุเมศวร์ ศิรินรานันตร์ จากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์, อบรมการรับประทานอาหารบุฟฟ์ โดยคุณสัณหกช วิทยาภรณ์ อบรมแต่งหน้าและการแต่งกาย โดยคุณจิราภา บุญอาภา และมีการประกวด La ceremonia ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้พัฒนาบุคลิกภาพ ทำให้เกิดความมั่นใจและความพร้อมในการเข้าสังคม สามารถนำความรู้ เรื่องบุคลิกภาพ การวางตัวในสังคม มารยาทการรับประทานอาหาร การแต่งกายให้เหมาะสมกับตนเอง การเต้นรำสากลในการเข้างานสังคม สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA