ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   ว.ครูสุริยเทพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256

 

          วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ คณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ ระบำเทพบันเทิง และรำฉุยฉายเบญจกาย นอกจากนี้ ยังมีพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และเพื่อระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ รวมทั้งพิธีผูกข้อมือนักศึกษา และอวยพร ให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจต่อทั้งศิษย์และอาจารย์อีกด้วย ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต