ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ “ Economics Camp Season 2 ”

 

        คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ “ Economics Camp Season 2 ” ค่ายสร้างสรรค์ พัฒนานักคิด สู่โลกธุรกิจเสมือนจริง สำหรับคนช่างคิด ช่างสงสัย อยากรู้ อยากเข้า เพื่อเปิดโอกาส และประสบการณ์ให้นักเรียนที่สนใจทางด้านเศรษฐกิจ-ธุรกิจ จัดขึ้น ณ อาคารศาลาดนตรี ห้อง สุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ ในครั้งนี้