ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   เทคนิคการแพทย์ จัดอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ฯ

 

           คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการการอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ แบบ Hybrid เรื่องการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ Nikon และการดูแลสภาพกล้องจุลทรรศน์ให้พร้อมใช้งานในห้องปฏิบัติการฯ เพื่อฝึกอบรมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา ให้มีความรู้ในการใช้งานและการบำรุงรักษา เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดการอบรม และคุณอนุวัฒน์ ตันติวงษากิจ (Managing Director) และคุณสุธรรม วังยายฉิม (Division Manager) กล่าวขอบคุณ ณ ห้อง 4-319 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานมีการบรรยายที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การบรรยายเรื่อง กล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้งานกับกล้องจุลทรรศน์ การเลือกใช้งานกล้องจุลทรรศน์ให้เหมาะกับตัวอย่าง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี การดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์หลังการใช้งาน เป็นต้นปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA