ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัญญาอบรมใจ ปีที่ 8

 

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “ปัญญาอบรมใจ ปีที่ 8” ณ ณ ศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กว่า 90 คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

           สำหรับกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา CHM130 และ BMS102 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นผู้มีทักษะทั้งปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรม เป็นผู้มีคุณธรรม-จริยธรรมเป็นนิสัย ภายในงานได้กราบนิมนต์ พระกรภพ กิตติปัญโญ(หลวงตาน้อง) จากสถานธรรมขิปปปัญโญ ภูปลายฟ้า จังหวัดเชียงราย มาบรรยายธรรมและจัดกิจกรรม หัวข้อ “ธรรมะคือธรรมชาติ : เรียนรู้ ยอมรับ ปรับตัว” เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับและประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขสืบต่อไป

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA