ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา 2563

 

           มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,105 คน พิธีการถูกแบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาคเช้า ภาคบ่าย และภาคเย็น ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน

           ภายในงานมีการมอบรางวัลสุริยะเทพเพชร แก่ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และประธานสถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต และรางวัลอาจารย์ดีเด่นแก่ อาจารย์อารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

           ทั้งนี้ ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ
1. นายณเดชน์ คูกิมิยะ หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
2. นายวราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ตั้ม เดอะสตาร์) สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
3. นางสาวอาภาภัทร สุขสวัสดิ์ชล (ลาดา) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
4. นางสาวไพลิน ก็งปาแร็ง (เจสสิก้า) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5. นายปรัชญา นางรัก (จุ้งจิ้ง) คณะบัญชี
6. นางสาวข้าวขวัญ กฤษณโสภา (เบนซ์ TERRA) สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
7. นายภรภัทร ศรีขจร (นักแสดงช่อง ONE) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
8. นางสาวศุภรา วงษ์กระจ่าง (ขนุน) สาขาวิชาการแสดงขับร้อง (ละครเพลง) วิทยาลัยดนตรี
9. นางสาวอารียา โรจนดิษฐ์ (ลูกปลา The Voice) สาขาวิชาการแสดงดนตรี วิทยาลัยดนตรี
10. นางสาวไอยวริญร์ ชื่นชอบ (อีฟ ช่อง 8) สาขาวิชาสื่อสารการแสดง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA