ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   ม.รังสิต จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ “โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร"

 

           รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต และศูนย์ฮอนด้า เวิลด์สปีด ร่วมเปิดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร" เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความรักผิดชอบต่อส่วนร่วม มีวินัยจราจรในการใช้รถบนท้องถนนอย่างปลอดภัย และป้องกันลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น โดยภายในงานมีการแจกหมวกนิรภัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการสัญจรไปมาบนท้องถนน พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ "4 ไม่" ได้แก่ 1. ไม่ลืมสวมหมวกนิรภัย 2. ไม่ขับขี่ยานพาหนะย้อนศร 3. ไม่ขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วเกินกว่า 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ 4. ไม่ซ้อนรถจักรยานยนต์เกินกว่า 1 คน โดยจัดกิจกรรม ณ บริเวณหน้ามณฑปพระศรีศาสดา มหาวิทยาลัยรังสิต

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA