ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   นศ. BME ร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษาฯ

 

            นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร