ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

EVENT GALLERY


   สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดโครงการสัมมนาให้แก่ตัวแทนรับสมัครนักศึกษาจีน เพื่อส่งเสริมการศึกษาระหว่าง จีน-ไทย

 

           สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการสัมมนาสำหรับตัวแทนรับสมัครนักศึกษาจีน เพื่อส่งเสริมการศึกษาระหว่างจีนและไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิตริยา ปิ่นทอง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ม.รังสิต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับตัวแทนรับสมัครนักศึกษาจีนจากสำนักงานต่างๆ ทั่วประเทศจีนกว่า 30 คน ณ ห้องนิทรรศการ ศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ ยังมีการเยี่ยมชมคณะต่างๆ อาทิ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการการออกแบบ วิทยาลัยนานาชาติ และศาลาดนตรีสุริยเทพ

 

           ดร.จิตริยา ปิ่นทอง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านตัวแทนรับสมัครนักศึกษาจากสำนักงานต่างๆ ทั่วประเทศจีนเดินทางมาสัมมนาด้วยตนเองในวันนี้ เพราะการมาเยือนในครั้งนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย อาหารไทย รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้นำประสบการณ์ที่ดีจากการสัมมนา และการท่องเที่ยวจากการมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ไปถ่ายทอดแก่นักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนศึกษาต่อที่ประเทศไทย และเลือกมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอันดับแรกๆอีกด้วย

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA