ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ สรุบข่าวประจำวัน
ดร.อาภา หวังเกียรติ
___
Date : 24-01-20
Media Title : มติชน
Page No: 1
เสนอข่าว ดร.อาภา หวังเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวประเด็นการแก้ปัญหาฝุ่น

..................................................................................................................................


รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.facebook.com
Page No: news1
เสนอข่าว รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นโจรปล้นชิงทองที่จังหวัดลพบุรี

..................................................................................................................................


รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.today.line.me
Page No: news
เสนอข่าว รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นโจรปล้นชิงทองที่จังหวัดลพบุรี https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88+%E2%80%9C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E2%80%9D+%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-KP8JgG

..................................................................................................................................


รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.facebook.com
Page No: PPTVHD36
เสนอข่าว รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นโจรปล้นชิงทองที่จังหวัดลพบุรี https://www.facebook.com/PPTVHD36/videos/805067410008823/

..................................................................................................................................


รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.facebook.com
Page No: nationtv22
เสนอข่าว รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นโจรปล้นชิงทองที่จังหวัดลพบุรี https://m.facebook.com/NationChannelTV/videos/2541203762864975/

..................................................................................................................................


ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.vihoknews.com
Page No: news
เสนอข่าว ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟตบุ๊กประเด็น ประเทศไทยควรปฏิรูปให้ปกครองโดยระบอบสังคมธรรมาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข https://www.vihoknews.com/183810/

..................................................................................................................................


นายวิคเตอร์ มีชัย สีหราช
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.kidjapak.com
Page No: news
เสนอข่าว นายวิคเตอร์ มีชัย สีหราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถพิเศษด้านการเต้น https://www.kidjapak.com/archives/16122/%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%aa%e0%b8%b5/

..................................................................................................................................


รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.workpointnews.com
Page No: news
เสนอข่าว รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นโจรปล้นชิงทองที่จังหวัดลพบุรี https://workpointnews.com/2020/01/22/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9E/

..................................................................................................................................


รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.today.line.me
Page No: 02
เสนอข่าว รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นโจรปล้นชิงทองที่จังหวัดลพบุรี https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%9C%E0%B8%AD+%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F+%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88+%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A1-GWp6P8

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.youtube.com
Page No: FM101Talk
เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีสถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็น ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน โหวตงบฯ63 https://www.youtube.com/watch?v=GVy964H0sM8&fbclid=IwAR1Mnp2wTcMIJFhK4Om4R6X0gYDnMnWpTAKM_O8AiIflZNBy2zDkbWaQj9o&app=desktop

..................................................................................................................................


รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
___
Date : 24-01-20
Media Title : https://mgronline.com
Page No: news
เสนอข่าว รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นโจรปล้นชิงทองที่จังหวัดลพบุรี https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000007367

..................................................................................................................................


รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.pptvhd36.com
Page No: news
เสนอข่าว รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นโจรปล้นชิงทองที่จังหวัดลพบุรี https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/118247?utm_source=line&utm_medium=shared&utm_campaign=25851

..................................................................................................................................


รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.thairath.co.th
Page No: news
เสนอข่าว รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นโจรปล้นชิงทองที่จังหวัดลพบุรี https://www.thairath.co.th/news/crime/1754526

..................................................................................................................................


กิจกรรม RSU English Language Academic Contest 2020
___
Date : 24-01-20
Media Title : สยามรัฐ
Page No: 9
เสนอข่าว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม RSU English Language Academic Contest 2020 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.msn.com
Page No: news
เสนอข่าว รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นโจรปล้นชิงทองที่จังหวัดลพบุรี https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A1/ar-BBZdB9a

..................................................................................................................................


รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.facebook.com
Page No: thaipbs
เสนอข่าว รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นโจรปล้นชิงทองที่จังหวัดลพบุรี https://www.facebook.com/330743535084/posts/10163274767620085

..................................................................................................................................


รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.voicetv.co.th
Page No: news
เสนอข่าว รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นโจรปล้นชิงทองที่จังหวัดลพบุรี https://voicetv.co.th/read/8_3FFJX8L

..................................................................................................................................


นางสาวรัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.campus.sanook.com
Page No: news
เสนอข่าว นางสาวรัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติ https://www.sanook.com/sport/1047434/

..................................................................................................................................


มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกิจกรรม “HUAWEI Filmmaking Workshop”
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.techoffside.com
Page No: news
เสนอข่าว มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกิจกรรม “HUAWEI Filmmaking Workshop” ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ HUAWEI Film Awards 2019 การประกวดเฟ้นหาสุดยอดภาพยนตร์ที่ถ่ายทำด้วยสมาร์ทโฟนหัวเว่ยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก https://www.techoffside.com/2020/01/huawei-filmmaking-workshop/

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.facebook.com
Page No: MGRNews
เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีสถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็น ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน โหวตงบฯ63 https://www.facebook.com/MGRNEWS1/videos/3905341483208381/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

..................................................................................................................................


สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมมิดไนท์ มินิมาราธอน
___
Date : 24-01-20
Media Title : www.thairath.co.th
Page No: tv
เสนอข่าว สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมมิดไนท์ มินิมาราธอน ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA