ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ สรุบข่าวประจำวัน
ดร.กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์ ศิษย์เก่าปริญญาเอกสาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
___
Date : 20-03-23
Media Title : มติชน
Page No: 4
เสนอข่าว ดร.กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์ ศิษย์เก่าปริญญาเอกสาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา

..................................................................................................................................


รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
___
Date : 20-03-23
Media Title : ไทยรัฐ
Page No: 3
เสนอข่าว รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ประเด็น "วงการสีกากี" และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ที่สะท้อนผ่านเวทีเสวนา "ปฏิรูปตำรวจ ปฏิรูป หรือปฏิลวง?"

..................................................................................................................................


วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จับมือ บริษัท นารีฟาร์มา กรุ๊ป ขานรับนโยบายภาครัฐ เดินหน้าขับเคลื่อน Thailand Medical Hub
___
Date : 20-03-23
Media Title : บางกอกโพสต์
Page No: 2
เสนอข่าว วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จับมือ บริษัท นารีฟาร์มา กรุ๊ป ขานรับนโยบายภาครัฐ เดินหน้าขับเคลื่อน Thailand Medical Hub ผลักดันสมุนไพรไทย กัญชาทางการแพทย์ในการนำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพในระดับโลก เปิดเวทีเสวนาทางวิชาการหัวข้อ "สมุนไพรไทยในยุคโควิด19 ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Thailand Medical Hub

..................................................................................................................................


คอลัมน์ พลวัตปฏิรูป เสนอบทความเรื่อง “วิถีข้าวไทยและศักยภาพชาวนาไทย”
___
Date : 20-03-23
Media Title : ไทยโพสต์
Page No: 4
คอลัมน์ พลวัตปฏิรูป เสนอบทความเรื่อง “วิถีข้าวไทยและศักยภาพชาวนาไทย” โดย ฝ่ายวิชาการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


กิจกรรม "ค่ายครูภาษากลับมาเจอกัน"
___
Date : 20-03-23
Media Title : เดลินิวส์
Page No: 7
เสนอข่าว วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม "ค่ายครูภาษากลับมาเจอกัน" ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และภูมนตรารีสอร์ท จ.นครนายก พร้อมเสวนาการสอนภาษาในยุคดิจิทัล เวลา 08.30-11.30 น. โดยสามารถเข้าร่วมได้สองช่องทางได้แก่ รูปแบบ On-site ณ ห้อง 6-200 อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09-7001-9494 หรือเฟซบุ๊ก วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครร่วมค่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566

..................................................................................................................................


ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ
___
Date : 20-03-23
Media Title : สยามกีฬา
Page No: 8
เสนอข่าว ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความรู้เรื่อง การบริหารโครงการฯ หลักการบริหาร ในการอบรมแกนนำเครือข่ายฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย และแผนงานสนับสนุนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

..................................................................................................................................
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA