ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ สรุบข่าวประจำวัน
สอนเกรียนให้เซียนสื่อ The Reality
___
Date : 22-03-19
Media Title : มติชน
Page No: 17
เสนอข่าว วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายร่วมโครงการ “สอนเกรียนให้เซียนสื่อ The Reality” ตอนปั้นฝันสนั่นออนไลน์ ค่ายกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อในทุกขั้นตอน ฯลฯ ระว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
___
Date : 22-03-19
Media Title : FB_PPTV
Page No:
เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพูดคุยในรายการ “โค้งสุดท้าย ผ่าสนามเลือกตั้ง 62” https://www.youtube.com/watch?v=wZO1ngrSh-E&fbclid=IwAR1iirXEqI4T2e7X1vyqJ03XMKV1NxeqYui-OwlWMY1q_E2yGVjToIl550c&app=desktop

..................................................................................................................................


คอลัมน์ “คลังปัญญาโลก”
___
Date : 22-03-19
Media Title : โพสต์ทูเดย์
Page No: V2
คอลัมน์ “คลังปัญญาโลก” เสนอบทความเรื่อง “จีนจะไม่ยอมเป็นประชาธิปไตยเป็นอันขาด” เรียบเรียงโดย นายปาณัท ทองพ่วง นักวิจัยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
___
Date : 22-03-19
Media Title : เดอะเนชั่น
Page No: 1A
เสนอข่าว รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณี ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
___
Date : 22-03-19
Media Title : สยามกีฬา
Page No: 10
เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เชี่ยวชาญการเมืองด้านความมั่นคง ร่วมวิเคราะห์สูตรจัดตั้งรัฐบาลใหม่ วันที่ 24 มีนาคม 2562 ช่องพีพีทีวี

..................................................................................................................................


เสวนาวิชาการเรื่อง “ปทุมธานีศึกษา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”
___
Date : 22-03-19
Media Title : เดลินิวส์
Page No: 22
เสนอข่าว ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “ปทุมธานีศึกษา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง 6-200 อาคารพิฆเนศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
___
Date : 22-03-19
Media Title : โพสต์ทูเดย์
Page No: A1, V1
เสนอข่าว ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ นโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ชูขึ้นมาหาเสียงและนโยบายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเกิดวิกฤติการคลัง

..................................................................................................................................
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการเมือง
สถาบันการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA