ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ สรุบข่าวประจำวัน
รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 29-10-20
Media Title : today.line.me
Page No:
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติโดยใช้ประเด็นคำถามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำมาปรับเปลี่ยนข้อความใหม่ โดยระบุว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควรยกเลิกหลักการ

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 29-10-20
Media Title : FB_Bright TV
Page No:
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติโดยใช้ประเด็นคำถามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำมาปรับเปลี่ยนข้อความใหม่ โดยระบุว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควรยกเลิกหลักการ

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.today.line.me
Page No:
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติโดยใช้ประเด็นคำถามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำมาปรับเปลี่ยนข้อความใหม่ โดยระบุว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควรยกเลิกหลักการ

..................................................................................................................................


รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
___
Date : 29-10-20
Media Title : FB_TV5HD1
Page No:
เสนอข่าว รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต เตือนเฝ้าระวังพายุโมลาเบ รุนแรงที่สุดในรอบปี

..................................................................................................................................


การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020”
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.msn.com
Page No:
เสนอข่าว การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


ดร.อาภา หวังเกียรติ
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.tnews.co.th
Page No:
เสนอข่าว ดร.อาภา หวังเกียรติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความคิดเห็นในมุมมองนักวิชาการ ในประเด็นสาเหตุของน้ำเน่าเสีย ที่เกิดจากกระทงขนมปัง เนื่องด้วยกระทงขนมปังนั้นถือเป็นประเภทสิ่งที่เป็นสารอินทรีย์ โดยธรรมชาติหากสารอินทรีย์พวกนี้ลงไปอยู่ในแม่น้ำ มันก็จะมีจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียมากินเป็นอาหาร หากใช้กระทงขนมปังลอยน้ำในปริมาณมาก ขบวนการนี้ก็จะดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ เมื่อใช้ออกซิเจนในน้ำมากไปจะกลายเป็นสาเหตุของน้ำเน่าเสียได้

..................................................................................................................................


อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.mgronline.com
Page No:
เสนอข่าว อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความคิดเห็นในมุมมองนักวิชาการ ประเด็น “โซเชียลมีเดีย ปั่นโทสะอคติทั่วโล” สารคดี “The Great Hack และ Social Dilemma”

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.matichonweekly.com
Page No:
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติโดยใช้ประเด็นคำถามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำมาปรับเปลี่ยนข้อความใหม่ โดยระบุว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควรยกเลิกหลักการ

..................................................................................................................................


ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.today.line.me
Page No:
เสนอข่าว ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น “สฤษดิ์ โมเดล”

..................................................................................................................................


การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020”
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.khaosod.co.th
Page No:
เสนอข่าว การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยาก
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.news.trueid.net
Page No:
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติโดยใช้ประเด็นคำถามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำมาปรับเปลี่ยนข้อความใหม่ โดยระบุว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควรยกเลิกหลักการ

..................................................................................................................................


การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020”
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.naewna.com
Page No:
เสนอข่าว การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.thejournalistclub.com
Page No:
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติโดยใช้ประเด็นคำถามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำมาปรับเปลี่ยนข้อความใหม่ โดยระบุว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควรยกเลิกหลักการ

..................................................................................................................................


การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020”
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.naewna.com
Page No:
เสนอข่าว การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.banmuang.co.th
Page No:
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติโดยใช้ประเด็นคำถามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำมาปรับเปลี่ยนข้อความใหม่ โดยระบุว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควรยกเลิกหลักการ

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.matichon.co.th
Page No:
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติโดยใช้ประเด็นคำถามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำมาปรับเปลี่ยนข้อความใหม่ โดยระบุว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควรยกเลิกหลักการ

..................................................................................................................................


การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020”
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.msn.com
Page No:
เสนอข่าว การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.today.line.me
Page No:
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติโดยใช้ประเด็นคำถามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำมาปรับเปลี่ยนข้อความใหม่ โดยระบุว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควรยกเลิกหลักการ

..................................................................................................................................


การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020”
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.thairath.co.th
Page No:
เสนอข่าว การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020”
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.siamsport.co.th
Page No:
เสนอข่าว การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020”
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.msn.com
Page No:
เสนอข่าว การแข่งขันรายการ “GH Bank เทควันโดพุ่มเซ่ ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2020” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


นิทรรศการแฟชั่นออนไลน์ “Modest Fashion”
___
Date : 29-10-20
Media Title : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
Page No: 9
เสนอข่าว สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดนิทรรศการแฟชั่นออนไลน์ “Modest Fashion” นิทรรศการแฟชั่นออนไลน์ครั้งแรกของนักศึกษาและ Fashion Product Design Department, Universitas Ciputra Subaraya ประเทศอินโดนีเซีย

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.bangkokbiznews.com
Page No:
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติโดยใช้ประเด็นคำถามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำมาปรับเปลี่ยนข้อความใหม่ โดยระบุว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควรยกเลิกหลักการ

..................................................................................................................................


รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
___
Date : 29-10-20
Media Title : FB_Ar-pae.com
Page No:
เสนอข่าว รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต เตือนเฝ้าระวังพายุโมลาเบ รุนแรงที่สุดในรอบปี

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
___
Date : 29-10-20
Media Title : FB_Workpointtoday
Page No:
เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิเคราะห์สาเหตุ ที่ป้าตบหน้านักเรียน กลางสถานีรถไฟ จ.พระนครศรีอยุธยา เหตุไม่เคารพธงชาติ

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.naewna.com
Page No:
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติโดยใช้ประเด็นคำถามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำมาปรับเปลี่ยนข้อความใหม่ โดยระบุว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควรยกเลิกหลักการ

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
___
Date : 29-10-20
Media Title : FB : สำนักข่าวไทย
Page No:
เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็น “แก้ไขรัฐธรรมนูญทางออกประเทศ”

..................................................................................................................................


คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.thainews.easybranches.com
Page No:
เสนอข่าว สัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ประเด็นเหตุผลการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม https://www.easybranches.com/amp/youtube/tJRmGCWmdTA

..................................................................................................................................


รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.today.line.me
Page No:
เสนอข่าว รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต เตือนเฝ้าระวังพายุโมลาเบ รุนแรงที่สุดในรอบปี

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.brighttv.co.th
Page No:
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติโดยใช้ประเด็นคำถามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำมาปรับเปลี่ยนข้อความใหม่ โดยระบุว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควรยกเลิกหลักการ

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
___
Date : 29-10-20
Media Title : FB_Workpointtoday
Page No:
เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็น “แก้ไขรัฐธรรมนูญทางออกประเทศ”

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.thaipost.net
Page No:
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในประเด็นเกี่ยวกับการทำประชามติโดยใช้ประเด็นคำถามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นำมาปรับเปลี่ยนข้อความใหม่ โดยระบุว่า ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควรยกเลิกหลักการ

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
___
Date : 29-10-20
Media Title : www.siamrath.co.th
Page No:
เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

..................................................................................................................................
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA