ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ สรุบข่าวประจำวัน
สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.khao24h.net
Page No: news
เสนอข่าว สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

..................................................................................................................................


รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.siamnews.com
Page No: news
เสนอข่าว รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ข้อมูลกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติเกี่ยวกับ “ทุ่นเตือนภัยสึนามิ ไทย และ อินเดีย ไม่ทำงาน 7 ตัว ขึ้นสถานะแดง”

..................................................................................................................................


วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 06-07-22
Media Title : FB_Silpakorn University
Page No: feed
เสนอข่าว วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานสร้างสรรค์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ SILPA 2022 ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2565 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ

..................................................................................................................................


รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
___
Date : 06-07-22
Media Title : FB_Thai PBS
Page No: feed
เสนอข่าว รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ข้อมูลกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติเกี่ยวกับ “ทุ่นเตือนภัยสึนามิ ไทย และ อินเดีย ไม่ทำงาน 7 ตัว ขึ้นสถานะแดง”

..................................................................................................................................


สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.cbntchannel.com
Page No: news
เสนอข่าว สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

..................................................................................................................................


สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.en-tk.com
Page No: news
เสนอข่าว สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

..................................................................................................................................


สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.thinsiam.com
Page No: news
เสนอข่าว สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

..................................................................................................................................


สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.naewna.com
Page No: news
เสนอข่าว สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

..................................................................................................................................


สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.lifediary.net
Page No: news
เสนอข่าว สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

..................................................................................................................................


สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.matichonweekly.com
Page No: news
เสนอข่าว สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.dailynews.co.th
Page No: news
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊ก ประเด็น “เฉลยทำไม “ประยุทธ์’ กลัวสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100”

..................................................................................................................................


อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
___
Date : 06-07-22
Media Title : หนังสือพิมพ์The Power Network
Page No: 1, 6
เสนอข่าว อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณี “ปลอดล็อค! กัญชากัญชง ขายตรงปั้นโปรดักต์ดันยอดโต”

..................................................................................................................................


สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.hotspotstation111.com
Page No: news
เสนอข่าว สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.program.thaipbs.or.th
Page No: news
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊ก ประเด็น “เฉลยทำไม “ประยุทธ์’ กลัวสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100”

..................................................................................................................................


สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.bangkokfocus-gen.blogspot.com
Page No: news
เสนอข่าว สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

..................................................................................................................................


Ms.Yuwa Muktan และ Mr.Sila Thongthep
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.citynewsthai.com
Page No: news
เสนอข่าว Ms.Yuwa Muktan และ Mr.Sila Thongthep นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัลจากแข่งขันวิชาการระดับประเทศ Thailand Negotiation and Sales Competition 1/2022 ภายใต้การสนับสนุนจาก SEASAC: South-East Asian Sales Competition และ The Erasmus+ Programme of the European Union

..................................................................................................................................


สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.onedeedee.com
Page No: news
เสนอข่าว สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

..................................................................................................................................


สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 06-07-22
Media Title : www.mthai.com
Page No: news
เสนอข่าว สถาบันไผ่กู้ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP จัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานเมือง เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

..................................................................................................................................
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA