ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ สรุบข่าวประจำวัน
อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร
___
Date : 14-08-20
Media Title : www.thethaipress.com,
Page No:
เสนอข่าว อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.) ร่วมทำบุญ 5 วัดอยุธยาฯ ถวายเป็นประราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

..................................................................................................................................


ดร.กุลบุตร โกเมนกุล
___
Date : 14-08-20
Media Title : www.mgronline.com
Page No:
เสนอข่าว ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์ประจำ สาขาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการกลับมาของเทคโนโลยีการเงิน Equity Crowdfunding และ P2P Lending ในยุคของNew Normal

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
___
Date : 14-08-20
Media Title : FB_Thai PBS World
Page No:
เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง สถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นประเด็นอำนาจทางการเมืองของรัฐบาลที่อาจกลับมาสั่นคลอนอีกครั้ง

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
___
Date : 14-08-20
Media Title : FB_ถามสุดซอย
Page No:
รายการถามสุดซอย เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีสถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็น ม็อบบานปลาย แสดงความเสียใจ คงยังไม่พอ

..................................................................................................................................


แคมเปญออนไลน์ วันสิทธิผู้บริโภคสากล 2020
___
Date : 14-08-20
Media Title : www.komchadluek.net
Page No:
เสนอข่าว มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มูลนิธิผู้บริโภค สสส. และภาคีเครือข่าย จัดแคมเปญออนไลน์ วันสิทธิผู้บริโภคสากล 2020 โดยมีกิจกรรมถ่ายทอดสดการเสวนา Dream Talk ผ่านทางเฟซบุ๊กมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
___
Date : 14-08-20
Media Title : Youtube_NationTV22
Page No:
รายการถามสุดซอย เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีสถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็น ม็อบบานปลาย แสดงความเสียใจ คงยังไม่พอ

..................................................................................................................................


ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
___
Date : 14-08-20
Media Title : www.benarnews.org
Page No:
เสนอข่าว ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นประเด็น ความคาดหวัง ครม.ชุดใหม่ ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
___
Date : 14-08-20
Media Title : www.thailandmirror.com
Page No:
เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง สถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นประเด็นอำนาจทางการเมืองของรัฐบาลที่อาจกลับมาสั่นคลอนอีกครั้ง

..................................................................................................................................


แพลตฟอร์มทางการเงินรูปแบบใหม่
___
Date : 14-08-20
Media Title : www.itday.in.th
Page No:
เสนอข่าว มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คูแลป แพลตฟอร์มทางการเงินรูปแบบใหม่ ของ บริษัท ซาโตชิ จำกัด และมูลนิธิไทยเชน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ พร้อมเป็นต้นแบบผลักดันการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาการตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนของจริง

..................................................................................................................................


120 อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แถลงการณ์หนุนข้อเรียกร้อง ม็อบธรรมศาสตร์
___
Date : 14-08-20
Media Title : www.springnewstv.tv
Page No:
เสนอข่าว 120 อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมลงชื่อออกแถลงการณ์สนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน เวทีปราศรัยในวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์อำพรรณี สะเดาะ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต เป็น 1 ในอาจารย์ที่ร่วมลงนามในครั้งนี้

..................................................................................................................................


120 อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แถลงการณ์หนุนข้อเรียกร้อง ม็อบธรรมศาสตร์
___
Date : 14-08-20
Media Title : www.linetoday.com
Page No:
เสนอข่าว 120 อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมลงชื่อออกแถลงการณ์สนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน เวทีปราศรัยในวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์อำพรรณี สะเดาะ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต เป็น 1 ในอาจารย์ที่ร่วมลงนามในครั้งนี้

..................................................................................................................................


120 อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แถลงการณ์หนุนข้อเรียกร้อง ม็อบธรรมศาสตร์
___
Date : 14-08-20
Media Title : www.southdeepoutlook.com
Page No:
เสนอข่าว 120 อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมลงชื่อออกแถลงการณ์สนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน เวทีปราศรัยในวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์อำพรรณี สะเดาะ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต เป็น 1 ในอาจารย์ที่ร่วมลงนามในครั้งนี้

..................................................................................................................................


ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
___
Date : 14-08-20
Media Title : FM 101
Page No:
เสนอข่าว ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีสถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิเคราะห์เวที "ธรรมศาสตร์จะไม่ทน" กับความคิดของฝ่ายอนุรักษ์นิยม และเสรีนิยม

..................................................................................................................................
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA