ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ สรุบข่าวประจำวัน
รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
___
Date : 17-01-22
Media Title : แนวหน้า
Page No: 6
เสนอข่าว รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์ประเด็นมาตราการสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 17-01-22
Media Title : มติชน
Page No: 1
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวประเด็น กกต.มีมติให้ใบเหลืองนายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง

..................................................................................................................................


ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 17-01-22
Media Title : เดลินิวส์
Page No: 1
เสนอข่าว ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา วิทยสถานด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงอุดมศึกษาฯ จัดรายการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 “สุวรรณภูมิ HUB” เรื่อง “สุวรรณภูมิ อะไร ทำไม อย่างไร?” ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 17-01-22
Media Title : ข่าวสด
Page No: 1
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวประเด็น กกต.มีมติให้ใบเหลืองนายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 17-01-22
Media Title : เดลินิวส์
Page No: 3
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินสายพบพรรคการเมืองเพื่อขอเสียงสนับสนุนในสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272

..................................................................................................................................


เสวนา (ออนไลน์) เรื่อง "กะเหรี่ยงแก่งกระจาน การช่วงชิงอำนาจการจัดการทรัพยากร และการรุกคืบของทุน"
___
Date : 17-01-22
Media Title : เดลินิวส์
Page No: 16
เสนอข่าว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดฟังเสวนา (ออนไลน์) เรื่อง "กะเหรี่ยงแก่งกระจาน การช่วงชิงอำนาจการจัดการทรัพยากร และการรุกคืบของทุน"

..................................................................................................................................


ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ
___
Date : 17-01-22
Media Title : บางกอกโพสต์
Page No: 3
เสนอข่าว ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เตือน เจ้าหน้าที่รัฐ ใช้กฎหมาย ต้องระวัง ย้ำ “กัญชา” หลุดจาก “ยาเสพติด” แล้ว

..................................................................................................................................


รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
___
Date : 17-01-22
Media Title : เดลินิวส์
Page No: 1
เสนอข่าว รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวประเด็น กกต.มีมติให้ใบเหลืองนายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง

..................................................................................................................................


ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ
___
Date : 17-01-22
Media Title : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
Page No: 2
เสนอข่าว ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เตือน เจ้าหน้าที่รัฐ ใช้กฎหมาย ต้องระวัง ย้ำ “กัญชา” หลุดจาก “ยาเสพติด” แล้ว

..................................................................................................................................


ฝ่ายวิชาการ สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 17-01-22
Media Title : ไทยโพสต์
Page No: 4
เสนอบทความพลวัตปฏิรูป เรื่อง การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนริมคลองเปรมประชากร เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA