ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ สรุบข่าวประจำวัน
อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์
___
Date : 22-07-19
Media Title : มติชน
Page No: 1
เสนอข่าว อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์ คณบดีสถาบันการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมหารือกับเครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน 12 องค์กร ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

..................................................................................................................................


อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์
___
Date : 22-07-19
Media Title : เดลินิวส์
Page No: 1
เสนอข่าว อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์ คณบดีสถาบันการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมหารือกับเครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน 12 องค์กร ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

..................................................................................................................................


อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์
___
Date : 22-07-19
Media Title : ไทยรัฐ
Page No: 6
เสนอข่าว อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์ คณบดีสถาบันการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมหารือกับเครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน 12 องค์กร ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

..................................................................................................................................


อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์
___
Date : 22-07-19
Media Title : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
Page No: 1
เสนอข่าว อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์ คณบดีสถาบันการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมหารือกับเครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน 12 องค์กร ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

..................................................................................................................................


อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์
___
Date : 22-07-19
Media Title : เดลินิวส์
Page No: 1
เสนอข่าว อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์ คณบดีสถาบันการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมหารือกับเครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน 12 องค์กร ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

..................................................................................................................................


คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
___
Date : 22-07-19
Media Title : มติชน
Page No: 21
เสนอข่าว นักศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาการแก้ไขการพูด (Speech Therapy) จาก Australian Catholic University (ACU) ประเทศออสเตรเลีย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและฝึกปฎิบัติกับเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยของคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ณ คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


ผศ.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
___
Date : 22-07-19
Media Title : มติชน
Page No: 14
เสนอข่าว ผศ.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์สถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นการอนุรักษนิยมและกีดกันโลกยุคใหม่

..................................................................................................................................


ความก้าวหน้าการรักษาโรคมะเร็งในเด็กในประเทศไทย
___
Date : 22-07-19
Media Title : ไทยรัฐ
Page No: 20
เสนอข่าว วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมในการประชุมวิชาการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เรื่อง ความก้าวหน้าการรักษาโรคมะเร็งในเด็กในประเทศไทย

..................................................................................................................................


อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์
___
Date : 22-07-19
Media Title : มติชน
Page No: 1
เสนอข่าว อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์ คณบดีสถาบันการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมหารือกับเครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน 12 องค์กร ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

..................................................................................................................................


ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
___
Date : 22-07-19
Media Title : แนวหน้า
Page No: 1
เสนอบทความ เจิมศักดิ์ขอคิดด้วยคน เรื่อง รัฐมนตรีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรียบเรียงโดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยรังสิต

..................................................................................................................................


อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์
___
Date : 22-07-19
Media Title : คม ชัด ลึก
Page No: 4
เสนอข่าว อาจารย์ปานเทพ พงษ์พัวพันธ์ คณบดีสถาบันการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมหารือกับเครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน 12 องค์กร ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

..................................................................................................................................


ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
___
Date : 22-07-19
Media Title : บางกอกโพสต์
Page No: B1
เสนอข่าว ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีขนาดของการใช้จ่ายภาครัฐเมื่อเทียบกับ GDP มีขนาดเล็กมากและส่วนใหญ่เป็นงบประมาณปกติ

..................................................................................................................................
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA