ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย


 
ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”
มหาวิทยาลัยรังสิต มอบสิทธิพิเศษ “RSU Family” ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่บุคคลในครอบครัว ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมอบส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต

อ่านต่อ...
เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษา (แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบ 2) ภาคการศึกษา S/2562 ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เม.ย.62
กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2562 รอบที่ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เริ่มตั้งแต่บัดนี้-18 เม.ย.62 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.30-16.30 น.(หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-17 เม.ย.62)

อ่านต่อ...
เปิดรับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ยื่น GPA. ) ภาคการศึกษา S/2562 ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค.62
กำหนดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2562 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค.62 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.30 - 16.30 น. (หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-17 เม.ย.62) ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ต

อ่านต่อ...
ม.รังสิต เปิด Summer Course ที่ Glasgow สหราชอาณาจักร
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบัน Into-Glasgow Caledonian University เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วม Summer Course เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยจะเดินทางระหว่างมิถุนายน – กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ...
ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดกิจกรรม RIC Mini Open House
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือ RIC Mini Open House

อ่านต่อ...
ร.ร.สาธิต ม.รังสิต จัดการแสดงนิทรรศการ PYP Exhibition
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแสดงนิทรรศการ PYP Exhibition เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

อ่านต่อ...
RELI ม.รังสิต จัดโครงการ “Summer Course in England”
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ “Summer Course in England” สร้างประสบการณ์การเรียน และใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติเป็นระยะเวลา 1 เดือนที่มหาวิทยาลัย UWE Bristol ประเทศอังกฤษ

อ่านต่อ...
เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จุลชีววิทยาคลินิกยุคใหม่ฯ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จุลชีววิทยาคลินิกยุคใหม่: ความท้าทายและแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 6-601 อาคาร

อ่านต่อ...
ม.รังสิต ร่วมด้วยสถาบันการศึกษาชั้นนำ จัดการประชุมจีนศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วยสถาบันการศึกษาชั้นนำ จัดการประชุมจีนศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

อ่านต่อ...
ภาควิชาเคมี คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำสบู่ธรรมชาติทำมือ”
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำสบู่ธรรมชาติทำมือ” ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการเมือง
สถาบันการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA