ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย


 
ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 1/63 (ยื่น GPA.) ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ บัดนี้ - 21 ส.ค.63
กำหนดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 1/2563 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่บัดนี้ - 21 ส.ค.63 เวลาทำการ 08.30-16.30 น. จันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ว.ทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานการออกแบบ “โครงการขาวม้าท้องถิ่นอาภรณ์ศิลป์ร่วมสมัย”
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการขาวม้าท้องถิ่นอาภรณ์ศิลป์ร่วมสมัย โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานการออกแบบผ้าขาวม้า ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563

อ่านต่อ...
เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Apheresis : Technique and its application in COVID-19 infected situation
เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Apheresis : Technique and its application in COVID-19 infected situation

อ่านต่อ...
สถาบันคานธี ม.รังสิต จัดสัมมนา “ศาสนาในประเทศไทยหลังโควิด 19”
สถาบันคานธี มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดสัมมนาเรื่อง “ศาสนาในประเทศไทยหลังโควิด 19”

อ่านต่อ...
ประกาศผลการสอบนักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยดนตรี รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2563


อ่านต่อ...
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดนตรี รอบที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2563


อ่านต่อ...
ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ทำฟันฟรีแก่ผู้สูงอายุ
ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ทำฟันฟรีแก่ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...
ขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ชั้น ๒ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
สาธิต ม.รังสิต จัดกิจกรรม Mini Open House 220
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Mini Open House 2020 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA