ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย


 
ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”
มหาวิทยาลัยรังสิต มอบสิทธิพิเศษ “RSU Family” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่บุคคลในครอบครัว ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมอบส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต

อ่านต่อ...
เปิดรับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ยื่น GPA. ) ภาคการศึกษา S/2562 ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค.62
กำหนดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2562 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค.62 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.30 - 16.30 น. (หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-17 เม.ย.62) ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ต

อ่านต่อ...
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักศึกษารอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2562 โดยสามารถสมัคร ในระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ...
ม.รังสิต รับตรงวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) โรงพยาบาลนพรัตน์ ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยรังสิต จะเปิดรับสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) จำนวน 30 คน

อ่านต่อ...
8 มิถุนายนนี้ ม.รังสิต จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Center for Professional Assessment (Thailand) จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ

อ่านต่อ...
ม.รังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตอกเส้น” และ “การเช็ดแหก”
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตอกเส้น” และ “การเช็ดแหก” ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 6-B309 อาคารพิฆเนศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-63 รอบ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเ...
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-63 รอบ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระบบ TCAS รอบที่ 3

อ่านต่อ...
ขอเชิญบุคลากร ม.รังสิต ร่วมงานประชุมบุคลากร ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 2 รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรง ภาคการศึกษา S/2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 2 รอบมหาวิทยาลัยรังสิตรับตรง ภาคการศึกษา S/2562

อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัฒน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA