ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย


 
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน S/63 ระดับปริญญาตรี (ยื่น GPA.) ประจำปีการศึกษา S/2563 ตั้งแต่ บัดนี้ - 7 มิ.ย...
กำหนดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2563 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่บัดนี้ - 7 มิ.ย.63

อ่านต่อ...
มหาวิทยาลัยรังสิต ขอความร่วมมือผู้ปกครองผู้เข้าสอบ แพทย์ ทันตะฯ เภสัชฯ (รอบ มรส.2)
ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 กรุณามาส่งและรับผู้เข้าสอบบริเวณที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้

อ่านต่อ...
คลินิกสายตาทัศนมาตรศาสตร์ ม.รังสิต เปิดให้บริการตรวจสุขภาพดวงตาฟรี
คลินิกสายตาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้บริการตรวจสุขภาพดวงตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ่านต่อ...
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง โครงการ "กองทุนบุญตะวัน" เพื่อช่วยเหลือการศึษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค...
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาวะทางกา เงินของผู้ปกครองและนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตมีความห่วงใยต่อการศึกษาของนักศึกษา และเพื่อให้สามารถสำเร็จ การศึกษาได้ตามแผนการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ จึงไ

อ่านต่อ...
“กองทุนบุญตะวัน” เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน นศ. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้ง “กองทุนบุญตะวัน” เพื่อช่วยเหลือภาระค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากระบบ TCAS63 รอบที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียน TCAS รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ...
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาวิทยาลัยดนตรี รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 31 พ.ค.63


อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยังไม่ได้รายงานตัวลงทะเบียน

อ่านต่อ...
ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ แพทย์ ทันตะ เภสัช รอบ 2 ปีการศึกษา 2563
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจกำหนดการเข้าห้องสอบ รายชื่อผู้สอบ และเลขที่นั่งสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2563 และ ระดับปริญญาโท รอบที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA