ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย


 
ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา ปี ’60
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 500 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็

อ่านต่อ...
กำหนดการรับสมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบ 2 บัดนี้-3 พ.ค.60 *ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2560 (สมัครสอบรอบ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์) บัดนี้-3 พ.ค.60 (*ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.)*หยุดช่วงวันสงกรานต์ 13-17 เม.ย.

อ่านต่อ...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา S/2560 (แบบยื่น GPA.) บัดนี้-31 พ.ค.60 *ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา S/2560 (แบบยื่น GPA.) เริ่มรับสมัคร บัดนี้-31 พ.ค.60 *ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ *ช่วงวันสงกรานต์ 13-17 เม.ย.60 ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่)

อ่านต่อ...
หลักสูตรนานาชาติ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ...
ม.รังสิต มอบทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปี’ 60 กว่า 70 ทุน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 70 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 16 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนา สัมมนา "LEAN SUPPLY CHAIN STRATEGY กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานแบบลีน” (ฟรี)
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนา สัมมนา "LEAN SUPPLY CHAIN STRATEGY กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานแบบลีน” (ฟรี)

อ่านต่อ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนา สัมมนา “Content Provider ช่วยสร้างธุรกิจได้อย่างไร?” (ฟรี)
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนา สัมมนา “Content Provider ช่วยสร้างธุรกิจได้อย่างไร?” ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดสัมมนาเรื่อง “กฏหมายปฏิรูปที่ดินและการถือครองที่ดิน”
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง “กฎหมายปฏิรูปที่ดนและการถือครองที่ดิน” ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรัง

อ่านต่อ...
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิทยาลัยดนตรี ครั้งที่ 3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3

อ่านต่อ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการรัฐกิจและการเมืองระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการรัฐกิจและการเมืองระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
การบิน
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บริหารธุรกิจ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
RSU Cyber University
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA