ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย


 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ...
ม.รังสิต เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) บัดนี้ - 20 ส.ค. 64 ภาคการศึกษา 1/2564 (ทุกวัน)
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 1/2564 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 20 ส.ค. 2564

อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเภสัชฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ว.ทันตแพทยศาสตร์ รอบ 2 (รอบรับตรง ม.รังสิต) ภาคการศึกษา S/2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ...
ม.รังสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี เภสัชฯ รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14-20 มิ.ย.64

อ่านต่อ...
ม.รังสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ทันตะฯ รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14-18 มิ.ย.64

อ่านต่อ...
ม.รังสิต เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) บัดนี้ - 13 มิ.ย. 64 ภาคการศึกษา S/2564 (ทุกวัน)
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2564 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 13 มิ.ย. 64

อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โปรดตรวจสอบลำดับรายชื่อ

อ่านต่อ...
ปรับรูปแบบการให้บริการวัคซีน


อ่านต่อ...
ช่องทางการติดต่อรายวิชาของคณะ วิทยาลัย สถาบัน เทอม S/2564
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเทอม S/2564 สามารถตรวจสอบกลุ่มวิชาเรียน ด้วย QR Code และสามารถ @Line ของคณะ วิทยาลัย สถาบัน ได้ดังนี้

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA