รวมข่าวสารมหาวิทยาลัยรังสิต : NEWS & ANNOUNCEMENT
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย


 
ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”
มหาวิทยาลัยรังสิต มอบสิทธิพิเศษ “RSU Family” ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่บุคคลในครอบครัว ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมอบส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต

อ่านต่อ...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2561) ตั้งแต่ บัดนี้ - 10 มิ.ย.61
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2561) ตั้งแต่ บัดนี้ - 10 มิ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์

อ่านต่อ...
ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2561
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักศึกษารอบที่ 3 (พิเศษ) ปีการศึกษา 2561 โดยสามารถสมัคร ได้ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561

อ่านต่อ...
ป.โท นานาชาติ ม.รังสิต เปิด 4 หลักสูตรใหม่เริ่มเรียน ม.ค.61 นี้
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY, CAMBRIDGE, UK เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท 4 หลักสูตรใหม่

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 2561 “RANGSIT NEWGEN 2018”
ม.รังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 “RANGSIT NEWGEN 2018” ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
ประกาศ ตารางการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 และ ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ศาลาดนตรีสุริยเทพ

อ่านต่อ...
รังสีเทคนิค ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 16
คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 และ 1 มิถุนายน 2561

อ่านต่อ...
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 7 ปีการศึกษา 2561
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกรุณานำใบเสร็จรับเงินสีฟ้าที่ระบุเลขที่สมัครสอบและเอกสารการรายงานตัว มารายงานตัวที่ #คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408 ระหว่างวันที่ 7-18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.

อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงานหอพัก กำหนดการย้ายออกจากหอพัก ภาคการศึกษา 3/2561
ประกาศสำนักงานหอพัก กำหนดการย้ายออกจากหอพัก กรณีนักศึกษาไม่ได้จองหอพัก ภาคการศึกษา 3/2561 กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นวันสุดท้ายของการอยู่หอพัก

อ่านต่อ...
การทูต ม.รังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยายธรรมจากพระสงฆ์ชาวอังกฤษ
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยายธรรม โดย พระชยสาโร (ฌอน ชิเวอร์ตัน) พระสงฆ์ชาวอังกฤษ

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA