รวมข่าวสารมหาวิทยาลัยรังสิต : NEWS & ANNOUNCEMENT
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย


 
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบนั ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดพิธีถวายพระพรขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ

อ่านต่อ...
ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา ปี ’60
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 500 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็

อ่านต่อ...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา 1/2560) ตั้งแต่ บัดนี้ - 20 ส.ค.60 *ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา 1/2560) ตั้งแต่ บัดนี้ - 20 ส.ค.60 *ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุ

อ่านต่อ...
หลักสูตรนานาชาติ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ...
โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 14
สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชิงถ้วยพระราชทาน...

อ่านต่อ...
ศูนย์หนังสือ ม.รังสิต เปิดจองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้จองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอพัก (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
ประกาศการสอบคัดเลือก วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต ครั้งที่ 5
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยดนตรี ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 5

อ่านต่อ...
ม.รังสิต เปิดตัวสถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทยและอาหาร
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดตัวสถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทยและอาหาร ศูนย์กลางในการบ่มเพาะและฝึกอบรมผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์วิถีไทย และเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็น Young Smart Farmer

อ่านต่อ...
เทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต จัดประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี 2560 “บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในยุคประเทศไทย 4.0”
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Gemini ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

อ่านต่อ...
29-30 ส.ค.นี้ ม.รังสิต จัดงาน Open House 2017 “RSU EXPERIENCE : เปิดเทอมนี้อยากอยู่ทีมไหน”
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรังสิตนิทรรศ 2560 (Open House 2017) “RSU EXPERIENCE : เปิดเทอมนี้อยากอยู่ทีมไหน” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA