รวมข่าวสารมหาวิทยาลัยรังสิต : NEWS & ANNOUNCEMENT
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย


 
ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”
มหาวิทยาลัยรังสิต มอบสิทธิพิเศษ “RSU Family” ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่บุคคลในครอบครัว ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมอบส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต

อ่านต่อ...
กำหนดการรับสมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบ 2 เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 18 เม.ย.61 รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2561 รอบ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 18 เม.ย.61 รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดช่วงสงกรานต์

อ่านต่อ...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2561) ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค.61
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2561) ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์

อ่านต่อ...
ป.โท นานาชาติ ม.รังสิต เปิด 4 หลักสูตรใหม่เริ่มเรียน ม.ค.61 นี้
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY, CAMBRIDGE, UK เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท 4 หลักสูตรใหม่

อ่านต่อ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาเวทีสาธารณะ เรื่อง “คลองไทย....ใครได้ ใครเสีย”
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาเวทีสาธารณะ เรื่อง “คลองไทย....ใครได้ ใครเสีย” ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดงาน Graduate Open House 2018
ขอเชิญร่วมงาน Graduate Open House 2018 เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอก พร้อมมอบทุนส่วนลด 25% สำหรับผู้ที่สมัครเรียนในวันพุธที่ 4 เมษายน 2018 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์

อ่านต่อ...
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำใบเสร็จรับเงินสีฟ้าที่ระบุเลขที่สมัครสอบ และเอกสารการรายงานตัว มารายงานตัว ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-408

อ่านต่อ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา “การวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบในการเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย ของชาวต่างชาติที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา “การวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบในการเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย ของชาวต่างชาติที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้อง 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (

อ่านต่อ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาโดย ผกก. ไทบ้านเดอะซีรีส์ เรื่อง “ทำหนังอินดี้อย่างไรให้ปัง”
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ม.รังสิต จัดเสวนา เรื่อง “ทำหนังอินดี้อย่างไรให้ปัง” ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงฉายภาพยนตร์ อาคาร 15 ม.รังสิต

อ่านต่อ...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ผลของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน”
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ผลของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน” เข้าฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA