ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย


 
ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”
มหาวิทยาลัยรังสิต มอบสิทธิพิเศษ “RSU Family” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่บุคคลในครอบครัว ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมอบส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต

อ่านต่อ...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี สอบแพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบ 2 ตั้งแต่ บัดนี้ - 10 เม.ย.63 ปีการศึกษา S/2563
กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2563 รอบที่ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 เม.ย.63 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

อ่านต่อ...
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน S/63 ระดับปริญญาตรี (ยื่น GPA.) ประจำปีการศึกษา S/2563 ตั้งแต่ บัดนี้ - 31พ.ค....
กำหนดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2563 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.62 - 31 พ.ค.63 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา

อ่านต่อ...
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน 2/62 ระดับปริญญาตรี (ยื่น GPA.) ประจำปีการศึกษา 2/2562 ตั้งแต่ บัดนี้ - 20 ธ.ค...
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปริญญาตรี ยื่น GPA. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง การเมืองดิจิทัลกับวิชาการรัฐศาสตร์
สถาบันรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนา เรื่อง “การเมืองดิจิทัลกับวิชาการรัฐศาสตร์” ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 1-308 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
กำหนดการสัมภาษณ์และทดสอบทัศนคตินักเรียนโควต้าพิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563
กำหนดการสัมภาษณ์และทดสอบทัศนคตินักเรียนโควต้าพิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดมหกรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 11
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดมหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 11

อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพเภสัชกรรมและสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพื้นฐานความถนัดทางวิชาชีพเภสัชกรรมและสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ...
ประกาศผลสอบคัดเลือก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่สำเร็จจากโรงเรียนนานาชาติ ภาคการศึกษา S/2562
ประกาศผลสอบคัดเลือก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่สำเร็จจากโรงเรียนนานาชาติ ภาคการศึกษา S/2562

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA