ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย


 
ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา ปี ’60
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 500 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็

อ่านต่อ...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา S/2560 (แบบยื่น GPA.) บัดนี้-31 พ.ค.60 *ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา S/2560 (แบบยื่น GPA.) เริ่มรับสมัคร บัดนี้-31 พ.ค.60 *ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านต่อ...
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 (พิเศษ) รอบยื่นผลสอบ O-Net,GAT,PAT
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (พิศษ) ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2) ภาคการศึกษา S/2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2) รอบมหาวิทยาลัยรังสิตจัดสอบ ประจำปีการศึกษา S/2560 สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

อ่านต่อ...
หลักสูตรนานาชาติ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ...
ประกาศผลการสอบปฎิบัติเข้าศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศผลการสอบปฎิบัติเข้าศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน BME-RSU innovation 2017
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน BME-RSU innovation 2017 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารพิฆเณศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
คณะพยาบาลฯ ม.รังสิต จัดสัมมนาหลักสูตร “One Team One Power”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาหลักสูตร “One Team One Power” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.15-16.00 น. ณ ศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยดนตรี 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4

อ่านต่อ...
ศูนย์หนังสือ ม.รังสิต เปิดจองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้จองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอพัก (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐกิจ
การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบัน Gen.Ed.
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ (International Program)
International Chinese College (泰国兰实大学)
International Hotel Management (English Program)
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA