รวมข่าวสารมหาวิทยาลัยรังสิต : NEWS & ANNOUNCEMENT
ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย


 
กำหนดการรับสมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบ 2 เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 18 เม.ย.61 ภาคการศึกษา S/2561
กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2561 รอบ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 18 เม.ย.61 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

อ่านต่อ...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2561) ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค.61
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2561) ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์

อ่านต่อ...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (ยื่น GPA ภาคการศึกษา 2/2560) ตั้งแต่ บัดนี้ - 12 ม.ค.61
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา 2/2560) ตั้งแต่ บัดนี้ - 12 ม.ค.61 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา เปิดเรียน 15 ม.ค.61

อ่านต่อ...
ประกาศผลสอบข้อเขียน แพทย์ฯ, ทันตะฯ และ เภสัชฯ รอบที่ 1 ภาคการศึกษา S/2561
ประกาศผลสอบข้อเขียน วิทยาลัยแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ภาคการศึกษา S/2561

อ่านต่อ...
ประกาศผลสอบข้อเขียน แพทย์ฯ ผู้ที่สำเร็จจากโรงเรียนนานาชาติ ภาคการศึกษา S/2561
ประกาศผลสอบข้อเขียน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้ที่สำเร็จจากโรงเรียนนานาชาติ ภาคการศึกษา S/2561

อ่านต่อ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบความถนัดทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหกา...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบความถนัดทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 รอบสมัครสอบ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

อ่านต่อ...
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ...
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดเสวนาวิชาการครั้งที่ 1 “โรฮิงญา: ความซับซ้อนของปัญหาในอาเซียน”
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “โรฮิงญา: ความซับซ้อนของปัญหาในอาเซียน”

อ่านต่อ...
ประชุมวิชาการด้านการออกแบบประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมงานประชุมวิชาการด้านการออกแบบประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ “P2P" (Problems to Possibilities)”

อ่านต่อ...
ว.ไอซีที ม.รังสิต ได้รับการรับรองคุณภาพ TQR จากสกอ.
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) ระดับปริญญาโท-เอก วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (TQR: Thailand Quality Register) ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณ

อ่านต่อ...
12345678910...
ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
การบิน
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นวัตกรรมสังคม
ศึกษาศาสตร์ (English Program)
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
รัฐกิจ
รัฐศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English Program)
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
Precious prince of hearts เจ้าชายในดวงใจ
รังศิษย์รังสิต
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA