ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “สุวรรณภูมิ พื้นที่ เวลา ผู้คน วิถีชีวิต”

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “สุวรรณภูมิ พื้นที่ เวลา ผู้คน วิถีชีวิต” ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 – 14.40 น. ณ ห้องออดิทอเรียม 6-200 อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังส

ม.รังสิต จัดเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 "สุวรรณภูมิ พื้นที่ เวลา ผู้คน วิถีชีวิต"

 

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 "สุวรรณภูมิ พื้นที่ เวลา ผู้คน วิถีชีวิต" ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 – 15.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก  รศ. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผศ. ดร. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ (มหาวิทยาลัยรังสิต) และ อาจารย์อานันท์ นาคคง (มหาวิทยาลัยศิลปากร) ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล  

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0959535473ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA