ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 มีทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 20 ทุน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 (หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล) โดยมีทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรจาก รพ.พญาไท 3 จำนวน 20 ทุน

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 (หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล) โดยเหมาะสำหรับพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ที่จบ ม.6 ที่ต้องการใช้เวลาในการศึกษาระยะสั้น สามารถทำงานได้เร็ว เพื่อให้มีรายได้และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อเนื่องไป หลักสูตรระยะเวลาเรียน 1 ปี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 มี 3 ภาคการศึกษา เรียนภาคทฤษฎี 2 ภาคการศึกษาในวันเสาร์ และอาทิตย์ **โดยมีทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 20 ทุน จาก รพ.พญาไท 3 หลังจบหลักสูตรสามารถทำงานต่อใน รพ.พญาไท 3 ได้ทันที

 

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับทุนการศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (กศน.,ปวช.,หรือระดับปริญญาตรี) ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน
4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้บริการ
5. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบและสอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ http://www.rsu.ac.th/nurse/ และ https://www.facebook.com/schoolofnursingrsu

 

วันทำแบบทดสอบและสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

 

วันประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

 

ชำระค่าลงทะเบียน วันที 3-5 มิถุนายน 2562 ที่สำนักทะเบียน ตึก 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ค่าลงทะเบียน

ตลอดหลักสูตร 70,000 บาท
ภาค S ค่าลงทะเบียน 14,000 บาท
ภาค 1 ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท
ภาค 2 ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท

 

ปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ตึก 4 ชั้น 4

 

เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ตึก 4 ชั้น 4

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.rsu.ac.th/nurse และ https://www.facebook.com/schoolofnursingrsu
คุณวาสนา บุญมี โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1489

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA