ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ขอเชิญร่วมงาน “วันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6”

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงศักยภาพของการศึกษาด้านการเกษตรแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จัดงาน “วันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ณ สนาม

          วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงศักยภาพของการศึกษาด้านการเกษตรแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จัดงาน “วันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยรังสิต

กิจกรรมภายในงาน ดังนี้

          วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พิธีเปิดงานวันเกษตร-อาหาร ครั้งที่ 6 ประกวดศิลป์ศาสตร์พันธุ์ไม้ ชม ช้อป ชิม ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

          วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.00-21.00 น. ประชุมวิชาการออนไลน์ Food Festival Live “Food for Future มหัศจรรย์พืชเปลี่ยนสภาพเป็นเนื้อสัตว์”  โดยวิทยารับเชิญ อาทิ

          ห่างไกลหมอ : เมื่อเราปรุงอาหารให้เป็นยา โดย อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย 

          -การทำผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากพืช โดย รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล

          - มุมมองด้านธุรกิจ อาหารมังสวิรัติ โดย คุณธีรนาฏ โชควัฒนา

          - อาหาร Vgan ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ โดย คุณประภัสสร ต่อเทียนชัย

           Live สด ทาง FB : https://www.facebook.com/CAB.RANGSITUNIVERSITY

          วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม workshop pot paint สร้างศิลปะบนกระถางต้นไม้ พร้อมปลูกต้นไม้เก๋ๆ?? จำนวน 2 รอบ (รอบละ 20 คน) ค่าลงทะเบียน 150 บาท สนใจลงทะเบียนที่ https://forms.gle/67nCdgxMDoAvpb4g8

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร  มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 3431

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA