ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ศูนย์หนังสือ ม.รังสิต เปิดจองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้จองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

 

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้จองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 2 อาคารหอพัก (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ปิดพักเที่ยง และหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรณีสอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-791-6000 ต่อ 1650,1652, 1661, 1669

ชุดครุยระดับปริญญาตรี

เช่า       ราคา 900 บาท (ค่ามัดจำ 600 บาท) รับชุดจ่ายเพิ่ม 900 บาท

รวมเป็น 1,500 บาท (วันคืนชุดรับเงินคืน 600 บาท)

เช่าตัด   ราคา 2,800 บาท (ค่ามัดจำ 1,500 บาท) รับชุดจ่ายเพิ่ม 1,300 บาท

            รวมเป็น 2,800 บาท (วันคืนชุดรับเงินคืน 1,000 บาท)

ตัด        ราคา 2,800 บาท (ค่ามัดจำ 2,000 บาท) รับชุดจ่ายเพิ่ม 800 บาท

            รวมเป็น 2,800 บาท

ชุดครุยระดับปริญญาโท

            เช่า       ราคา 1,000 บาท (ค่ามัดจำ 700 บาท) รับชุดจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท

                        รวมเป็น 1,700 บาท (วันคืนชุดรับเงินคืน 700 บาท)

            เช่าตัด   ราคา 3,000 บาท (ค่ามัดจำ 2,000 บาท) รับชุดจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท

                        รวมเป็น 3,000 บาท (วันคืนชุดรับเงินคืน 1,000 บาท)

            ตัด        ราคา 3,000 บาท (ค่ามัดจำ  2,000 บาท) รับชุดจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท

                        รวมเป็น 3,000 บาทปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA