ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศฉบับที่ 5 จากกรณี COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศฉบับที่ 5

จากกรณี COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยรังสิต เห็นควรให้ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์แทนการบรรยายในชั้นเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ เริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

 

สำหรับวิชาเรียนที่เป็นปฏิบัติการนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิต มีกลุ่มคณะวิชาเป็นจำนวนมาก ทั้งกลุ่มคณะด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ , กลุ่มคณะด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี , กลุ่มคณะด้านศิลปะ การออกแบบ และดนตรี , กลุ่มคณะด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ , กลุ่มคณะด้านการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ โดยแต่ละกลุ่มคณะจะมีการปรับรูปแบบในวิชาปฏิบัติการที่ไม่เหมือนกัน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจของมหาวิทยาลัย 

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA