ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ จะจัดพิธีซ้อมย่อย ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 และซ้อมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,940 คน ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยรังสิตมีมติประสาทแด่His Excellency Tun Dr. Mahathir bin Mohamad ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง / นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ / นายโอม รัชเวทย์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต ทั้งนี้ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ

 1. นายศรุญสธร ธนวัชรวัฒน์ (ไฮด์) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 2. นางสาวญาณิกา ทองประยูร (โฟน) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 3. นางสาววรินดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ (แอ๊นท์) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 4. นางสาวดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นานาชาติ
 5. นายปฐมพงศ์ เรือนใจดี (ทอย) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 6. นายณัฐกิตติ์ นันทพานิช (กิต) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 7. นางสาวสิมิลัน สะกุณชะลายา (ซาน่า) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 8. นางสาวภาณิศา อุดมเรืองเกียรติ (นุ่น ศิลปินวงไกอา) สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต
 9. นางสาวอัปสรสิริ อินทรคูสิน (โซฟี่) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นานาชาติ
 10. นายเด่นคุณ งามเนตร (เด่นคุณ) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 11. ว่าที่เรืออากาศตรี สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล (สิงโตTHE STAR) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 12. นายชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์ (แบงค์) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
   

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัล“เมืองดีเด่น” ให้แก่ เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5555

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่สำคัญ ดังนี้

 • เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 02-997-2200-22 หรือ 02-791-6000
 • สำนักงานกิจการนักศึกษา (ฝ่ายควบคุมฝึกซ้อมฯ) โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 3923, 3925
 • ฝ่ายปฐมพยาบาล โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 4499, 4494
 • ฝ่ายรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์ 02-791-5775
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์ (สอบถามการจองภาพหมู่) โทรศัพท์ 0-2791-5555
 • ศูนย์หนังสือ(จองชุดครุยและเครื่องแต่งกาย) ตึกประสิทธิ์พัฒนา(ตึกหอพัก 9 A) ชั้น 2 โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 1669ดาวน์โหลดเอกสาร :

 1. กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 2. กำหนดการพิธีประสาทปริญญา
 3. กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญา (ตารางข้อมูล ระบุ วัน เวลา สถานที่ ฝึกซ้อมและถ่ายรูปหมู่)
 4. กำหนดการ (ย่อ)
 5. ตารางสถานที่รายงานตัว ในวันซ้อมใหญ่และในวันพิธีประสาทปริญญา
 6. ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต
 7. การแต่งชุดครุยวิทยฐานะ
 8. ข้อมูลที่ควรทราบในการปฏิบัติตนของบัณฑิต
 9. คำปฏิญาณตนของบัณฑิต
 10. วิดีทัศน์แนะนำขั้นตอนการเข้ารับปริญญา
  เข้า youtube คีย์คำว่า “แนะนำขั้นตอนการรับปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต NEW”
  เปิดชม
  https://www.youtube.com/watch?v=8yTGfB3XcT0
 11. แผนผังที่นั่งของบัณฑิตในห้องประชุม อาคารนันทนาการ
 12. รายชื่อบัณฑิต ระบุลำดับที่.... แถวที่....สถานที่........เพื่อใช้ในการรายงานตัว
 13. การแต่งชุดครุยวิทยฐานะ
 14. ข้อแนะนำงานพิธีประสาทปริญญา ม.รังสิต
 15. คู่มือบัณฑิต
 16. แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA