ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 22 (ฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่) และ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564

ในวันเสาร์ที่ 22 (ฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่) และ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน

 

สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,333 คน ทั้งนี้ ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ

1.  นางสาวดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่) ปริญญาโท วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2.  นางสาวนงนภัส  ผ่องศรี (จูจุ๊)  สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

3.  นายภัทรพลฒ์  เดชพงษ์วรานนท์ (โดนัท)  สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4.  นายนเรศ พร้อมเผ่าพันธ์ (พูม) สาขาวิชานิเทศศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

5.  นางสาวภัทรธิดา  พัชรวีระพงษ์ (แตงโม นิดา) สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5555 หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่สำคัญ ดังนี้

- เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 02-997-2200-22 หรือ 02-791-6000

- สำนักงานกิจการนักศึกษา (ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต) โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 3923, 3925

- ฝ่ายปฐมพยาบาล โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 4499, 4494

- ฝ่ายรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์ 02-791-5775

- สอบถามการจองภาพหมู่ ร้านนิวสีลม โทร. 0-2415-9337 และ 0-2415-7818

- ศูนย์หนังสือ (จองชุดครุยและเครื่องแต่งกาย) ตึกประสิทธิ์พัฒนา (ตึกหอพัก 9 A) ชั้น 2 โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 1669

 

 

 

 

 

มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)

สำหรับการจัดการพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564 (ดาวน์โหลดไฟล์)

มหาวิทยาลัยรังสิต คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดในการจัดพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยรังสิต  จึงได้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ และผู้บริหารที่เข้าร่วมพิธี ได้รับวัคซีนครบแล้ว 100% และสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ประสงค์เข้าร่วมพิธี ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และต้องแสดงผลการตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง (ตรวจตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565) และผลตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยจะต้องแสดงหลักฐานในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 (วันฝึกซ้อม)

 

 

 

 

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาภาคเช้า 06.30 – 11.15 น.     (ดาวน์โหลดไฟล์)

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาภาคบ่าย 11.00 - 15.30 น.     (ดาวน์โหลดไฟล์)

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาภาคเย็น 15.00 - 17.30 น.      (ดาวน์โหลดไฟล์)

กำหนดการแบบย่อ  (ดาวน์โหลดไฟล์)

 

 

 

 

เว็ปแอพพลิเคชั่น “การรายงานตัวบัณฑิต” 

โปรดอ่านข้อมูลประจำตัวบัณฑิต สำคัญมาก!!!

ผู้เข้ารับปริญญาสามารถรับ QR CODE ประจำตัว ผ่านทางเว็ปแอพพลิเคชั่น “การรายงานตัวบัณฑิต” graduation.rsu.ac.th เพื่อใช้สแกน “รายงานตัว” ในวันพิธีประสาทปริญญา (วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565) พร้อมรายละเอียดต่างๆ สำหรับวันฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่ (วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565) อาทิ วัน เวลา และสถานที่สำหรับการฝึกซ้อม / วัน เวลา สำหรับถ่ายภาพหมู่ / ข้อมูล ลำดับที่ ลำดับแถว สถานที่รายงานตัว และรายชื่ออาจารย์คุมแถวบัณฑิต

สถานที่รายงานตัวบัณฑิต ภาคเช้า ภาคบ่าย และ ภาคเย็น

คำปฏิญาณบัณฑิต

ระเบียบการแต่งชุดครุยวิทยะฐานะ 64

รายชื่อบัณฑิต.. ภาคเช้า รุ่น 32 ปี 64

รายชื่อบัณฑิต...ภาคบ่าย รุ่น 32 ปี 64

รายชื่อบัณฑิต...ภาคเย็น รุ่น 32 ปี 64

 

 

 

จุดจอดรถ – จุดรับส่งรับจ้าง “งานรับปริญญา ม.รังสิต”
มาแล้วจอดที่ไหนได้บ้าง?

 

 

ลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย (ลาน 1-3)

1. ลานจอดรถเนินหินเกล็ดข้างวิทยาลัยดนตรี
2. ลานจอดรถข้างศาลาจีน-ไทย
3. ลานจอดรถหลังอาคาร 15 (ตึกนิเทศ)

ลานจอดรถภายนอกมหาวิทยาลัย

1. ปากทางเข้าโรงเรียนสายปัญญารังสิต
2. กลุ่มลานจอดรถบริเวณสามแยกฟุตซอล
3. ลานจอดรถโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
4. ลานจอดรถโรงเรียนวัดนาวง
5. ภายในสนามกอล์ฟเมืองเอก

พิกัดจุดรับ-ส่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง

1. ทางเข้า – ออกพระศรีฯ (หน้าป้ายมหาวิทยาลัย)
2. ทางเข้า – ออกสุริยเทพ (ลานจอดรถข้างศาลาจีน-ไทย ตรงข้ามกับตึกคณะสถาปัตย์ฯ)

 

 

 

 

 

การรับรูปถ่ายพิธีประสาทปริญญา

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถสั่งจองภาพหมู่ และภาพรับปริญญา ได้ที่ เตนท์จองภาพหมู่ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทนิวสีลมคัลเลอร์แล็บ แอนด์ วีดีโอ โทรศัพท์ 0-2415-9337 เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:00

 

 

 

 

หน่วยปฐมพยาบาล  พิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 7.00 – 20.00 น.

ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล 5 หน่วย

หน่วยที่ 1 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 1 ห้อง Fitness  อาคารนันทนาการ

หน่วยที่ 2 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 1 อาคาร 1 

หน่วยที่ 3 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 2 อาคารมัลติมีเดีย อาคาร 15

หน่วยที่ 4 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 2 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12/1) RSU Health Care

หน่วยที่ 5 หน่วยปฐมพยาบาล ลานชั้น 2  อาคาร 6

 

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล 6 หน่วย

หน่วยที่ 1 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 1 ห้อง Fitness  อาคารนันทนาการ  

หน่วยที่ 2 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 1 ห้อง VIP ด้านข้างเวที อาคารนันทนาการ

หน่วยที่ 3 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 1 อาคาร 3

หน่วยที่ 4 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น  2  อาคารมัลติมีเดีย อาคาร 15

หน่วยที่ 5 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 2 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12/1) RSU Health Care

หน่วยที่ 6 หน่วยปฐมพยาบาล โถง ชั้น 2  อาคาร 6

 

ประสานคลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร. 0-2791-6000 ต่อ 4499 4493 4494

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอบคุณที่ไม่นำลูกโป่งมอบเป็นของขวัญแก่บัณฑิต

#NoMoreBalloon

“รับปริญญา @ ม.รังสิต ปีนี้ ขอเถอะนะ! จะดีกว่าไหม ถ้ารับปริญญาปีนี้เปลี่ยนของขวัญให้บัณฑิต  จากลูกโป่งอัดแก๊ส มงกุฎ ดอกไม้ ป้ายทะเบียน และอีก ฯลฯ ที่อยู่ได้ไม่กี่วัน ก็จะกลายเป็นขยะนับหมื่นชิ้น มาเป็นหนังสือดีดีซักเล่ม  ให้หนังสือ = กำลังใจ ม.รังสิตเชิญชวนร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยการลดปริมาณขยะจากของขวัญ”

 

 

 

 

 

ศูนย์หนังสือ ม.รังสิต แจ้งกำหนดการคืนชุดครุย

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต แจ้งกำหนดการคืนชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 2 อาคารหอพัก (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 และ วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ปิดพักเที่ยง และหยุดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  สอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 – 791- 6000  ต่อ 1650, 1652, 1669

 

เว็บไซต์เกี่ยวกับรับปริญญา ม.รังสิต: https://commencement.rsu.ac.th/ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA