ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ "กองทุนบุญตะวัน"

นักศึกษาที่มีรายชื่อสามารถมารายงานตัวและทำบันทึกข้อตกลงรับทุนประเภทที่ 1 และทุนประเภทที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานการเงิน อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

      ตามที่ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งกองทุนบุญตะวัน เพื่อช่วยเหลือภาระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ แก่นักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดทุน 2 ประเภท คือ ทุนประเภทที่ 1 ทุนกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย และทุนประเภทที่ 2 ทุนช่วยเหลือการทำงานระหว่างเรียน

     คณะกรรมการกองทุนบุญตะวัน ได้พิจารณานักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้ทุนฯ ตามเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถมารายงานตัวและทำบันทึกข้อตกลงรับทุนประเภทที่ 1 และทุนประเภทที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานการเงิน อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

     ดาวน์โหลดเอกสาร: รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้ทุนฯ

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA