ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ) รอบที่2 ตั้งเเต่บัดนี้ - 7 เม.ย. 2566 ปีการศึกษา S/2566

กำหนดการรับสมัครทันตแพทยศาสตร์(สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ) รอบที่ 2 : ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2566 ตั้งแต่บัดนี้ - 7 เม.ย. 2566 ปีการศึกษา S/2566

 

 

{ปิดรับสมัคร}

 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2566

(สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิทยาลัยทันตเเพทยศาสตร์ รอบที่ 2)

" สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ "

ตั้งเเต่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ถึง 7 เม.ย. 2566 เวลา 16.30 น. 

 

 

yes รายละเอียดการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2566

  • ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เเพทย์, ทันตะฯ เเละเภสัชฯ รอบที่ 2 ภาคการศึกษา S/2566  อ่านรายละเอียดคลิก
  • ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เเพทย์, ทันตะฯ รอบที่ 2 ภาคการศึกษา S/2566 " สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ"  อ่านรายละเอียดคลิก
  • ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษา S/2566 (ยื่น GPA.) อ่านรายละเอียดคลิก

 

 

yes คู่มือสรุปการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระเบียบการและกำหนดการสอบคัดเลือก (ดาวน์โหลดไฟล์)

yes คุณสมบัติผู้สมัครสอบทันตะฯ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566  (ดาวน์โหลดไฟล์)

yes ประมาณการค่าใช้จ่ายแรกเข้าศึกษาและตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต หากนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนชำระค่าเทอมแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ อ่านประกาศฯฉบับเต็ม

---------------------------------------------------------

 

 

 

ขั้นตอนการยื่นสมัครสอบสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้า

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์  กลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ

หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบเลือกได้เพียง 1 อันดับ

 

  

1.ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยกำหนด กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารสมัครสอบคัดเลือก

ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://admissiononline.rsu.ac.th/ เลือก โครงการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาทันตแพทยศาสตร์ สำหรับผู้ที่มีการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ

 

2. แนบเอกสารการสมัครเข้าระบบ ได้แก่

               1)  ไฟล์รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2)  สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

               3)  ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน 

     

     3.ผู้สมัครดำเนินการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (300 บาท) ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยชำระเงินด้วยการสแกน QR CODE ผ่าน Mobile Banking ไม่สามารถชำระเงินผ่านตู้ ATM เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสใด ๆ ได้ 

 

หมายเหตุรณีชำระค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงคณะ สาขา หรือ อันดับใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครทุกกรณี

     

     4.ผู้สมัครจะต้องสแกนเอกสาร ตามคุณสมบัติที่วิทยาลัยกำหนด ส่งมาที่

  • วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ส่งมาที่ E-mail :  dent@rsu.ac.th  (ภายในวันที่ 8 เม.ย. 2566 เวลา 16.30 น.)

*** โดยระบุชื่อเรื่อง ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติรอบโรงเรียนนานาชาติ (ตามด้วยชื่อ-นามสกุล ผู้ยื่นเอกสาร) ***

 

     5. ผู้สมัครจะได้รับ E-mail ยืนยันการสมัครและแจ้งเตือนการส่งเอกสารตรวจคุณสมบัติให้แก่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์

     6. ผู้สมัครรอตรวจสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

-----------------------------------------------------

yes ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายธรรมเนียมเเรกเข้า เเละตลอดหลักสูตร

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต หากนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนชำระค่าเทอมแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ อ่านประกาศฯฉบับเต็ม

 

 

yes ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่

  • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ฝ่ายเเนะเเนวเเละรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร : (02)791-5500
  • Official Line : @rsu.rangsit คลิกที่นี่

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA