ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบแพทย์,ทันตะฯ (สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ) รอบที่1 ตั้งเเต่ 1 ต.ค. 64 - 7 ม.ค. 65 ปีการศึกษา S/2565

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์(สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ) รอบที่ 1 : ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 7 ม.ค. 65

 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2565

(สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ เเละวิทยาลัยทันตเเพทยศาสตร์ รอบที่ 1)

สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ

ตั้งเเต่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 7 ม.ค. 2565 เวลา 16.30 น. 

 

yes สมัครเรียนคลิกที่นี่   ------------->      

 

yes  สำคัญ!! ผู้สมัครโปรดดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้ เพื่อศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเเละเงื่อนไขอื่น ๆ โดยละเอียด

  • คู่มือสรุปการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แพทย์ เเละทันตะ  รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่  8 ต.ค. 65 เวลา 12.00 น.)

  • คู่มือรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 เวลา 12.00 น.)

  • ประมาณการค่าใช้จ่ายแรกเข้าศึกษาและตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

  • ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต หากนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนชำระค่าเทอมแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ อ่านประกาศฯฉบับเต็ม

 

yes สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

 

 

yes รายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)

หมายเหตุ : ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ จะได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน !!

 

 

yes อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

  •  ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท 

 

yes ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยทันตแพทย์ สำหรับผู้สมัครที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ

 

 

 

enlightenedม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบแพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบที่ 1 คลิกที่นี่

enlightenedม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) คลิกที่นี่

 

 

yes ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่

  • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ฝ่ายเเนะเเนวเเละรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร : (02)791-5500
  • Official Line : @rsu.rangsit คลิกที่นี่

      
 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA