ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ทันตะฯ รอบที่ 4 (พิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์รอบที่ 4 (พิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 64

 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 4 (พิเศษ) 

ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

จึงขอปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย

ตั้งแต่บัดนี้ -  31 กรกฎาคม 2564 และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

 

เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร โปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครให้ครบถ้วน

 

 

* สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

yes สมัครผ่านระบบออนไลน์ (Online) *ผู้สมัครเรียน สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้แค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น *
 
หมายเหตุ :  หากต้องการเปลี่ยนสาขากรุณาดำเนินการสมัครใหม่อีกครั้ง   
  • สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online) ปิดระบบรับสมัครวันที่ 31 ก.ค. 64 เวลา 16.30 น.  

enlightenedเอกสารประกอบการสมัคร enlightened

1.เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าระบบ มีดังนี้

 

    1.1 สำเนาบัตรประชาชน

    1.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 หรือ 6 ภาคเรียน 1 ฉบับ

    1.3 รูปถ่ายหน้าตรง

 

2. ชำระเงินค่าสมัคร ผ่าน QR Code ด้วย Mobile Banking (300 บาท)

3. ระบบตรวจสอบเอกสารข้อมูลการสมัคร พร้อมแจ้งผลกลับไปยัง E– Mail  ของท่านภายใน 24 ชม.

4.ผู้สมัครดำเนินการยื่นเอกสารประกอบการสมัครให้วิทยาทันตแพทยศาสตร์ (ตามรายละเอียดด้านล่าง) ที่ E-mail dent@rsu.ac.th

 

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่ >>

สอบถามรายละเอียด

วิทยาลัยทันตเเพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต 

โทร. (02) 997 - 2200 - 30 ต่อ 4312, 4315, 4323

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA