ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) บัดนี้ - 13 มิ.ย. 64 ภาคการศึกษา S/2564

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2564 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 13 มิ.ย. 64

 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2564

(ยื่น GPA.) บัดนี้ - 18 มิ.ย. 64 (รอบลงทะเบียนล่าช้า)

 

 

 

** สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ **

 

yes  สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online) *ผู้สมัครเรียน สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้แค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น*
  • ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ *** คู่มือการใช้ระบบสมัครเรียนออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ *** 
1. สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ------>     
 

( วิทยาลัยนานาชาติ Internal Programs สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ )

( วิทยาลัยนานาชาติจีน International Chinese Programs ติดต่อสมัครเรียนได้ที่นี่ )

 
2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าระบบ มีดังนี้
 
    2.1 สำเนาบัตรประชาชน
    2.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 หรือ 6 ภาคเรียน 1 ฉบับ
    2.3 รูปถ่ายหน้าตรง 1- 2 นิ้ว
 

3. ชำระเงินค่าสมัคร ผ่าน QR Code ด้วย Mobile Banking (300 บาท)

4. ระบบตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมแจ้งผลกลับไปยัง E– Mail ของท่านภายใน 24 ชม.

5. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา Login เข้าระบบ เพื่อทำการลงทะเบียนเรียน และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

 

 

เปิดภาคเรียนเทอม S/2564 พร้อมกันในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
 
 
หมายเหตุ : หากไม่ได้รับ E-Mail ยืนยันการสมัคร ภายใน 24 ชม.โปรดตรวจสอบใน Junk Mail หรือพิมพ์ register@rsu.ac.th ที่ช่องค้นหา หากเกิน 3 วันทำการแล้ว ยังไม่ได้รับ E-Mail โปรดติดต่องานรับสมัครทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-7915500 หรือ  Official Line ID : @rsu.rangsit 
 
 
สาขาที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
 
#ทีมอาร์ตติส #ทีมธุรกิจ
วิทยาลัยดนตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวเเละการบริการ
วิทยาลัยการออกเเบบ คณะบัญชี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะดิจิทัลอาร์ต (ปิดรับสมัคร) คณะเศรษฐศาสตร์
#ทีมโซเชียล #ทีมไฮเทค
คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์ คณะนวัตกรรมเกษตร (ปิดรับสมัคร)
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คณะอาชญาวิทยาเเละการบริหารงานยุติธรรม สถาบันการบิน
สถาบันการฑูตเเละการต่างประเทศ คณะเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  
#ทีมช่วยชีวิต
วิทยาลัยการเเพทย์เเผนตะวันออก คณะเทคนิคการเเพทย์ (ปิดรับสมัคร)
วิทยาลัยทันตเเพทย์ศาสตร์ (ปิดรับสมัคร) คณะพยาบาลศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (ปิดรับสมัคร) คณะทัศนมาตรศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)
วิทยาลัยเเพทย์ศาสตร์ (ปิดรับสมัคร) วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการเเพทย์
คณะรังสีเทคนิค (ปิดรับสมัคร) คณะวิทยาศาสตร์
คณะกายภาพบำบัดเเละเวชศาสตร์การกีฬา  
#ทีมอินเตอร์
วิทยาลัยนานาชาติจีน
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ

 

 
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA