ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศผลสอบคัดเลือก แพทย์ ทันตะ และเภสัช รอบ 2 ภาคการศึกษา S/2564

ประกาศผลสอบคัดเลือก วิทยาลัยแพทยศาสตร์, วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 ภาคการศึกษา S/2564

 

 

ประกาศผลสอบคัดเลือก

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์

 (โครงการ 64302) รอบที่ 2 ภาคการศึกษา S/2564

 

ยกเว้นผู้สมัครสอบ กลุ่มสำหรับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ

 

 

 

ดูผลสอบคัดเลือก 64302 รอบที่ 2 คลิ๊กที่นี่ 

 

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ 64302 รอบที่ 2

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยทันตเเพทยศาสตร์ 64302 รอบที่ 2

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 64302 รอบที่ 2 

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (2 ภาษา) 64302 รอบที่ 2

 

 

 

 

 

สถานที่ตั้งเเละการติดต่อสอบถาม 

 

หน่วยงาน

สถานที่

ช่องทางการติดต่อ

  วิทยาลัยเเพทยศาสตร์

  อาคารสถาบันร่วมผลิตเเพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี

  โทร. (02) 354 - 4725

  วิทยาลัยทันตเเพทยศาสตร์

  อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต

  โทร. (02) 997 - 2200 - 30 ต่อ 4312, 4315, 4323

  วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

  อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

  โทร. (02) 997 - 2200 - 30 ต่อ 1420, 1422

 * สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายเเนะเเนว เเละรับนักศึกษา   อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิต   โทร. (02) 791 - 5500 - 10

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA