ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) บัดนี้ - 20 ส.ค. 64 ภาคการศึกษา 1/2564

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 1/2564 : ยื่น GPA เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 20 ส.ค. 2564

 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2564

(ยื่น GPA.) บัดนี้ - 20 ส.ค. 64 

 

 

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

จึงขอปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย

ตั้งแต่บัดนี้ -  31 กรกฎาคม 2564 และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

 

 

 

 

* สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ * 

 

yes  สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online) *ผู้สมัครเรียน สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้แค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น *
 
หมายเหตุ :  หากต้องการเปลี่ยนสาขากรุณาดำเนินการสมัครใหม่อีกครั้ง 
  • ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ *** คู่มือการใช้ระบบสมัครเรียนออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ ***
1. สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ------>     
 

( วิทยาลัยนานาชาติ Internal Programs สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ )


( วิทยาลัยนานาชาติจีน International Chinese Programs ติดต่อสมัครเรียนได้ที่นี่ )

 

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าระบบ มีดังนี้
 
    2.1 สำเนาบัตรประชาชน
    2.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 หรือ 6 ภาคเรียน 1 ฉบับ
    2.3 รูปถ่ายหน้าตรง 1- 2 นิ้ว
 

3. ชำระเงินค่าสมัคร ผ่าน QR Code ด้วย Mobile Banking (300 บาท)

4. ระบบตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมแจ้งผลกลับไปยัง E– Mail ของท่านภายใน 24 ชม.

5. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา Login เข้าระบบ เพื่อทำการลงทะเบียนเรียน และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

 

 

เปิดภาคเรียนเทอม 1/2564 พร้อมกันในวันที่ 23 สิงหาคม 2564
 
 
หมายเหตุ : หากไม่ได้รับ E-Mail ยืนยันการสมัคร ภายใน 24 ชม.โปรดตรวจสอบใน Junk Mail หรือพิมพ์ register@rsu.ac.th ที่ช่องค้นหา หากเกิน 3 วันทำการแล้ว ยังไม่ได้รับ E-Mail โปรดติดต่องานรับสมัครทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-7915500 หรือ  Official Line ID : @rsu.rangsit 

 

 

สาขาที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในเทอม 1/2564 

#ทีมช่วยชีวิต #ทีมธุรกิจ
วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการท่องเทียวเเละบริการ
คณะกายภาพบำบัดเเละเวชศาสตร์การกีฬา คณะบัญชี
คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการเเพทย์ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์  
#ทีมโซเชียล #ทีมไฮเทค
คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คณะอาชญาวิทยาเเละการบริหารงานยุติธรรม คณะเทคโนโลยีอาหาร
คณะรัฐศาสตร์  
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  
#ทีมอินเตอร์ #ทีมอาร์ตติส
วิทยาลัยศิลปศาสตร์  วิทยาลัยการออกเเบบ
วิทยาลัยนานาชาติจีน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดนตรี

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA