ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษา (แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบ 2) ภาคการศึกษา S/2562 ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เม.ย.62

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2562 รอบที่ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เริ่มตั้งแต่บัดนี้-18 เม.ย.62 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.30-16.30 น.(หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-17 เม.ย.62)

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562


(สำหรับสมัครสอบเข้าศึกษา แพทย์ , ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่ 2) 

  

ตั้งแต่ บัดนี้ - 18 เม.ย. 62  

 

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.  

ปิดทำการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม 2562

และมหาวิทยาลัยรังสิต ปิดทำการ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 13 - 17 เมษายน 2562

เปิดทำการในวันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวก

ณ ห้องฝ่ายแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10 หรือ

Line ID:@rsu.rangsit

 

เอกสารประกอบการสมัครสอบ รอบที่ 2

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ห้องฝ่ายแนะแนว ม.รังสิต ราคาชุดละ 300 บาท) หรือสมัครสอบผ่านระบบ แล้วปริ้นนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน) ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษาใบ ปพ.7)
 6. ผู้สมัครสอบทุกคน ต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง เท่านั้น !
 7. สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้ว ให้ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ใบจบชั้น ม.6 ในการสมัครสอบเท่านั้น !

Download คู่มือรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562

Download คู่มือแนวทางการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

คณะ/วิทยาลัย รหัสคณะ สาขาวิชา สอบข้อเขียน คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก กำหนด GPA.
วิทยาลัยแพทยศาสตร์* 1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี) ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า ไม่กำหนด
  1203 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน) ม.6 ไม่กำหนดโปรแกรมการศึกษา หรือเทียบเท่า ไม่กำหนด
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ ไม่กำหนด
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 0501 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ ไม่กำหนด
  0504 สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ ไม่กำหนด
คณะพยาบาลศาสตร์ 0302 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ ไม่กำหนด


*เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับภาคฤดูร้อน /2562

 

คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา ค่า ชุดพละ อุปกรณ์ การแต่งกาย ค่าบำรุงและอื่นๆ ค่าหน่วยกิต รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)     8,000 275,000 283,000
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์(Bilingual)     20,000 450,000 470,000
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม) 720 380 13,800 51,700 66,600
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) 720 380 13,800 51,700 66,600
คณะพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) - - 8,000 105,000 113,000

 

ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร ปี 2562

 

คณะ/วิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 3,300,000
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ * 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม) 118,000 226,300 355,100 360,000 358,000 389,000 1,735,000
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์(เภสัชกรรมอุตสาหการ) 118,000 226,300 355,100 363,000 363,000 389,000 1,676,100
คณะพยาบาลศาสตร์(Bilingual) 210,000 210,000 210,000 210,000 - - 840,000

 

สถานที่ตั้งและการติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี โทรฯ 02-354- 4725

หลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์www.rsu.ac.th/medicine

แผนการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

* คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท

หลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์www.rsu.ac.th/dental

แผนการศึกษา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียดรายวิชา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 1420,1422

หลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเภสัชศาสตร์www.rsu.ac.th/rsupharmacy

แผนการศึกษา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

รายละเอียดรายวิชาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์

 

กำหนดการสอบข้อเขียน รอบที่ 2 

สอบวันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน

รหัสวิชา 01 ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชม. ตั้งแต่ 09.00 - 10.00 น.

รหัสวิชา 02 คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชม. ตั้งแต่ 10 .15 - 12.15 น.

รหัสวิชา 03 เคมี,ชีววิทยา คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชม. ตั้งแต่ 13 .30 - 16.30 น. 

สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบที่ 2 * วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.ณ ตึก 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต และประกาศผลทางหน้า WebSite ของมหาวิทยาลัยรังสิต หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ 02-791-5500-10

 

*ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกแบบข้อเขียนแล้ว จะต้องทำการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์

ในลำดับต่อไป วันและเวลา จะแจ้งในวันประกาศผลสอบข้อเขียน

 

หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในคณะที่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์,วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัย เภสัชศาสตร์ มีดังนี้

 • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ

 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท

 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท

 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,500 บาท

 

***ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์***

มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนดให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์

ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิตดังนี้


1.แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนปกติหรือหากไม่แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ให้สวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวและกางเกงวอร์มขายาวสีเข้ม (ดำ/เทา/น้ำเงิน)เท่านั้น สวมรองเท้าหุ้มส้น และให้กรรมการคุมสอบตรวจค้นร่างกายกรณีร้องขอ


2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและบัตรสมัครสอบ(สีฟ้า) ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยรังสิต มาแสดงในการเข้าสอบ (หากบัตรสมัครสอบสูญหายให้นำรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว มาติดต่อที่ฝ่ายแนะแนวฯอาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อออกบัตรสมัครสอบใหม่)


3.ไม่อนุญาตให้สวมใส่นาฬิกาและเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น! (เช่น สร้อย แหวน กำไล สร้อยพระ เครื่องรางของขลัง ต่างหู เป็นต้น)


4.ห้ามนำตำรา เอกสาร ปากกา ดินสอ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด และสิ่งของใดๆติดตัวเข้าห้องสอบ ให้ใช้ดินสอ 2B และยางลบที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมไว้ให้บนเก้าอี้สอบเท่านั้น!


5.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ หากมีความจำเป็นใดๆที่ต้องออกจากห้องสอบ การสอบนั้นๆถือเป็นการสิ้นสุดทันที (ไม่สามารถกลับเข้ามาทำข้อสอบต่อได้)


6.ไม่อนุญาตเข้าห้องสอบสายเกินเวลา 30 นาทีหลังจากเวลาเริ่มสอบ


7.ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ


8.เมื่อหมดเวลาสอบให้ยุติการทำข้อสอบ และรอให้กรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้วจึงออกจากห้องสอบได้เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาต


9.เมื่ออยู่ในห้องสอบห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก หากมีคำถามใดๆให้ยกมือขึ้นเพื่อสอบถามจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น


10.เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด การกระทำการใดๆที่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นการทุจริตการสอบ กรรมการคุมสอบ หรือกรรมการอำนวยการสอบมหาวิทยาลัยรังสิต มีสิทธิ์ให้ยุติการสอบทันที


11.ข้อสอบและเอกสารการสอบทุกชนิดเป็นเอกสารลับและเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับให้ผู้สอบอ่านเพื่อทำตอบในห้องสอบเท่านั้น การกระทำใดๆที่เป็นการคัดลอก จดบันทึก หรือนำออกจากห้องสอบถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบจะถูกดำเนินคดีอาญา ตามกฎหมายในข้อหาลักทรัพย์อีกด้วย


 

***ห้ามผู้ปกครองหรือผู้ติดตาม ของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ขึ้นบนอาคารสอบโดยเด็ดขาด***

..................................................................................................

 

ขั้นตอนการเข้าศึกษาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบข้อเขียน

Download เอกสารคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จจากโรงเรียนนานาชาติ

 

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

 

..................................................................................................

 

วิธีการสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ห้องฝ่ายแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เม.ย.62 พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ราคาชุดละ 300 บาท

 • ถ้าสมัครผ่าน  ระบบOnline ให้ Print ใบสมัคร  แล้วนำมายื่นด้วยตนเอง ที่ห้องฝ่ายแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103

  (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เม.ย.62 และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าใบสมัครสอบ 300 บาท

++หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนกันได้++

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : (02)7915500 - 10 หรือ

Line ID:@rsu.rangsit

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันการเมือง
สถาบันการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA