ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


26-30 ต.ค.นี้ ขอเชิญชมเทศกาลละครเวที “Twelve Lives @Rangsit Theatre Fest.”

ขอเชิญชมเทศกาลละครเวที “Twelve Lives @Rangsit Theatre Fest.” จำนวน 11 เรื่อง จัดแสดงระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 ณ โรงละครเล็ก (ชั้น 5) อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) ม.รังสิต

     สาขาวิชาสื่อสารการแสดง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชมละครเวทีนักศึกษาในเทศกาลละคร  “Twelve Lives @Rangsit Theatre Fest.” จำนวน 11 เรื่อง โดยคัดสรรเรื่องสั้นของนักเขียนไทย จากหนังสือรวมเรื่องสั้นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (Southeast Asian Writers Award : S.E.A. Write) และนำมาดัดแปลงเป็นบทละครเวที ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 ณ โรงละครเล็ก (ชั้น 5) อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต รายละเอียดดังนี้

    - ละครเวที เรื่อง “ชู้” รอบการแสดงวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 15.00 น./ 20.00 น. และวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 16.00 น./ 18.00 น.

     - ละครเวที เรื่อง “ปฏิวัติ” รอบการแสดงวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 15.00 น./ 18.00 น. และวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 17.00 น./ 19.00 น.

     - ละครเวที เรื่อง “ผีอยู่ในบ้าน” รอบการแสดงวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 17.00 น./ 19.00น. และวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 15.00 น./ 20.00 น.

     - ละครเวที เรื่อง “อุบาทว์” รอบการแสดงวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 15.15 น./ 20.15 น. และวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 16.00 น./ 18.00 น.

     - ละครเวที เรื่อง “กุหลาบย้อมสี” รอบการแสดงวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 16.15 น./ 18.15น. และวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 17.00 น./ 19.00 น.

     - ละครเวที เรื่อง “เมื่อลมฝนผ่านมา” รอบการแสดงวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 17.15 น./ 19.15น. และวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 15.00 น./ 20.00 น.

     - ละครเวที เรื่อง “ถ้าผมเป็นพ่อ” รอบการแสดงวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 15.15 น./ 20.15น. และวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 16.00 น./ 18.00 น.

     - ละครเวที เรื่อง “เมื่อเย็นย่ำ...ของวันอันร้าย” รอบการแสดงวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 16.15 น./ 18.15น. และวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 17.00 น./ 19.00 น.

     - ละครเวที เรื่อง “ลั่นทมโรยกลีบ” รอบการแสดงวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 17.15 น./ 19.15น. และวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 15.00 น./ 20.00 น.

     - ละครเวที เรื่อง “คำสารภาพของช้างเท้าหลัง” รอบการแสดงวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 15.15 น./ 17.15 น./ 20.15 น. และวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 15.00 น./ 16.00 น./ 18.00 น.

     - ละครเวที เรื่อง “ในโลกที่ทุกคนอยากเป็น... คนดี” รอบการแสดงวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 16.15 น./ 19.15 น. และวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 17.00 น./ 19.00 น.

     สำหรับผู้ที่สนในสามารถสำรองที่นั่งและซื้อบัตรละครเวทีได้ที่เพจ PAC RSU Theater หรือโทร. 06-1108-5223 (โซระ) 06-1137-2373 (คิงลี่) บัตรราคาเรื่องละ 20 บาท/รอบปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA