ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


TCAS66 ม.รังสิต รับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยรังสิต รับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยรังสิต รับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

กำหนดการรายงานตัวคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
TCAS65 รอบที่ 3(ระบบ Admission)  

ผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS ทุกท่านโปรดอ่านขั้นตอนการรายงานตัวตามคณะสาขา ของตนเองตามตารางด้านล่างนี้

 

ขั้นตอนการรายงานตัว

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือก ตรวจสอบกำหนดการรายงานตัว/สอบสัมภาษณ์ ได้ที่นี่ (ตารางกำหนดการรายงานตัว/สัมภาษณ์)
  1. คณะที่มีกำหนดการสัมภาษณ์ หรือ ส่งเอกสารตรวจร่างกายเพิ่มเติม ให้ดำเนินการตามกำหนดของคณะให้แล้วเสร็จในวันที่ระบุ ทั้งนี้กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน และรายงานตัวเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด
  2. คณะที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านคัดเลือก รายงานตัวชำระเงินลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00น.และดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้
   1. นำบัตรประชาชน ติดต่อ รายงานตัว วันที่ 29-31พ.ค.66 ณ อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 เวลา 09.00 - 15.00 น
   2. รับแผนการเรียนสำหรับลงทะเบียนชำระค่าเทอม
   3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เคาน์เตอร์การเงิน
   4. รับเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา และการทำบัตรนักศึกษา

 

 

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร.02-7915500 
Official Line ID : @rsu.rangsit 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (??????)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA