ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


TCAS65 ม.รังสิต รับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยรังสิต รับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2565

 

มหาวิทยาลัยรังสิต รับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565

------------------------------

กำหนดการรายงานตัวคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
TCAS65 รอบที่ 3(ระบบ Admission)  

ผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS ทุกท่านโปรดอ่านขั้นตอนการรายงานตัวตามคณะสาขา ของตนเองตามตารางด้านล่างนี้

 

ขั้นตอนการรายงานตัว

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือก ตรวจสอบกำหนดการรายงานตัว/สอบสัมภาษณ์ ได้ที่นี่ (ตารางกำหนดการรายงานตัว/สัมภาษณ์)
  1. คณะที่มีกำหนดการสัมภาษณ์ หรือ ส่งเอกสารตรวจร่างกายเพิ่มเติม ให้ดำเนินการตามกำหนดของคณะให้แล้วเสร็จในวันที่ระบุ ทั้งนี้กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน และรายงานตัวเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด
  2. คณะที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านคัดเลือก รายงานตัวชำระเงินลงทะเบียนดด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.00น.
   1. นำบัตรประชาชน ติดต่อ รายงานตัว วันที่ 26พ.ค.65 ณ อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 เวลา 09.00 - 15.00 น
   2. รับแผนการเรียนสำหรับลงทะเบียนชำระค่าเทอม
   3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เคาน์เตอร์การเงิน
   4. รับเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา และการทำบัตรนักศึกษา
   5. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายแรกเข้าศึกษาได้ที่นี่ (ตารางกำหนดการรายงานตัว/สัมภาษณ์)

 

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร.02-7915500 
Official Line ID : @rsu.rangsit 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กำหนดการรับสมัคร
2-12 พ.ค. 65ผู้สนใจยื่นสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2565 
สามารถตรวจสอบคะแนนและคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาใน คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เข้าร่วมได้ที่ https://www.mytcas.com/universities/068

 

ประกาศผลในระบบTCAS

 1. 18 พ.ค. 65

 2. 24 พ.ค. 65

หมายเหตุ วัน/เวลา สัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในวันประกาศผล

 

 

ยืนยันสิทธิ์

 • 18-19 พ.ค 65

 

สละสิทธิในระบบ

 • ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

 

วิธีการสมัคร ผ่านระบบ TCAS รอบ Admission คลิกเพื่อดูวีดีโอตัวอย่าง

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก https://student.mytcas.com/

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA