ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


กำหนดการรายงานตัว TCAS64 รอบ Admission (3.1 และ 3.2)

กำหนดการรายงานตัวคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS64 (ระบบ Admission) *ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์

 

กำหนดการรายงานตัวคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS64 รอบที่ 3

(ระบบ Admission 3.1 และ 3.2 )  *ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2564

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS ทุกท่านโปรดอ่านขั้นตอนการรายงานตัวตามคณะสาขา ของตนเอง

ตรวจสอบกำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวอย่างละเอียด ที่นี่

 

การรายงานตัว

1.คณะ สาขาที่ไม่มีการสัมภาษณ์ หรือ ส่งเอกสารตรวจร่างกายเฉพาะทางใดๆ สามารถรายงานตัว ลงทะเบียนชำระค่าเทอม ได้ 2 วิธีดังนี้

1.1 ในกรณีไม่สะดวกเดินทาง เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถดำเนินการออนไลน์ได้ในระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 

 

1.2 รายงานตัว ชำระเงินลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ดังนี้

- นำบัตรประชาชน ติดต่อ งานรับสมัคร ตึก1ชั้น 1 ห้อง103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

- รับแผนการเรียนสำหรับลงทะเบียนชำระค่าเทอม

- ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เคาน์เตอร์การเงิน

- รับเอกสารรายงานตัว กำหนดการทำบัตรนักศึกษา

 

2. คณะ สาขา ที่มีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ให้ดำเนินการตามกำหนดการของคณะ 

 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดภาคเรียนแรกสำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ในภาคฤดูร้อน วันที่ 14 มิถุนายน 2564ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA