ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


กำหนดการรายงานตัว TCAS รอบที่ 4

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียน TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

กำหนดการรายงานตัวคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS63 รอบที่ 4  มหาวิทยาลัยรังสิต

กำหนดการรายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 1-4 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30-16.30 น.   อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  

เอกสารประกอบการรายงานตัว
1.ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS63 รอบที่ 4 
2.ใบแจ้งชำระค่าสมัคร TCAS63 รอบที่ 4
3.สำเนาบัตรผลการเรียน (ปพ.1)
4.บัตรประชาชนตัวจริง

ขั้นตอนการรายงานตัว
1.ยื่นเอกสารรายงานตัว ข้อ 1 และ 2 ห้อง 103
2.รับตารางเรียนที่โต๊ะคณะ จุดบริการหมายเลข 3
3.ชำระเงินลงทะเบียน ณ เคาน์เตอร์ สำนักงานการเงิน ช่องหมายเลข 1-3
4.กรอกประวัตินักศึกษาใหม่  ห้อง 102
5.รับอุปกรณ์การแต่งกาย จุดบริการหมายเลข 5 โถงชั้น 1
6.ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ชั้น 2 ห้อง 206 
7.รับรหัส wifi และ iPAD (ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงและใบเสร็จการชำระเงินลงทะเบียนมาติดต่อ) 
   ชั้น 3 ห้อง 301
8.สำนักงานสวัสดิการและสุขภาพ (บัตรทอง) ห้องโถง ชั้น 3 
9.งานทุนการศึกษาทุกประเภท จุดบริการหมายเลข 8 โถงชั้น 1

 

*** สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยได้ โปรดกรอกรายละเอียดที่นี่

หมายเหตุ : กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Official Line : @rsu.rangsit

download

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA