ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


สื่อสารการแสดง ม.รังสิต ภูมิใจนำเสนอเทศกาลละครเวที Sig PAC

ขอเชิญชมเทศกาลละคร Sig PAC โดยจัดแสดงละครเวที จำนวน 6 เรื่อง ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

          

 

        สาขาวิชาสื่อสารการแสดง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเทศกาลละคร Sig PAC โดยจัดแสดงละครเวที จำนวน 6 เรื่อง ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

            1. ละครเวที เรื่อง “วัยอะเฟร่ด” จัดแสดง ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 4 รอบการแสดง

- วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.15 น. และ เวลา 17.15 น.

- วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.15น.

- วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.50 น.

            2. ละครเวที เรื่อง “เพื่อนสนิท... คิดไม่ซื่อ” จัดแสดง ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 4 รอบการแสดง

- วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.15 น.

- วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.15 น.

- วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.15 น. และเวลา 16.15 น.

 

 

            3. ละครเวที เรื่อง “ดวงสุดา..รณกร” ณ สตูดิโอ 1 อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 4 รอบการแสดง

- วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. และเวลา 17.30 น.

- วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น.

- วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น.

 

 

            4. ละครเวที เรื่อง “เมืองคนโง่” ณ สตูดิโอ 1 อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 4 รอบการแสดง

- วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น.

- วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 น. และเวลา 16.30 น.

- วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น.

 

 

            5. ละครเวที เรื่อง “อำแดงหยู่ ชู้หลอน” จัดแสดง ณ สตูดิโอ 2 ณ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 4 รอบการแสดง

                        - วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:45 น. และเวลา 16.50 น.

                        - วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:45 น.

                        - วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:45 น.      

 

  

 

            6. ละครเวที เรื่อง “วิปลาศ” จัดแสดง ณ สตูดิโอ 2 ณ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 4 รอบการแสดง

- วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:15 น.

- วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:45 น.

- วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:45 น. และเวลา 16:45 น. 

            ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการแสดงได้ตามรายละเอียดข้างต้น บัตรเข้าชมราคา 20 บาท สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูล โทร. 09-1010-6270, 09-1003-3138

 

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA