ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ม.รังสิต จัดอบรม SEO Trend 2020

RSU FREESPACE มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรม SEO Trend 2020 “เข้าใจแก่นของการทำ SEO และการทำ SEO อย่างไรให้ติดหน้าแรกด้วยวิธีที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ”

RSU FREESPACE มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรม SEO Trend 2020 “เข้าใจแก่นของการทำ SEO และการทำ SEO อย่างไรให้ติดหน้าแรกด้วยวิธีที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ” ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ FREE SPACE ชั้นที่ 21, T.S.T Tower, ซอยพหลโยธิน18/2, ถนนวิภาวดี, จตุจักร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฏฐ์ชัย สิริธนธานี (Digital Specialist) เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมพร้อมรับ Certificate โดยจะมีค่าเข้าอบรม 5,000 บาท  (ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม สิทธิพิเศษศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรังสิต รับส่วนลด 50% เมื่อแสดงบัตรนักศึกษา)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. คุณจี๊ด 087-029-7017 หรือ คุณเฟิรสท์099-398-9635 หรือ Line id: @244yowax  และ Facebook: https://www.facebook.com/rsufreespace/ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA