ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย RSU Photo Contest 2023

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย RSU Photo Contest 2023

     

     ตามที่ได้มีการจัดโครงการประกวดภาพถ่าย RSU Photo Contest 2023 บัดนี้ การประกวดได้เป็นที่สิ้นสุด โดยมีผลรางวัลการประกวด ดังนี้

 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 3,500 บาท  สหรัถ สอดเสน  วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 2,500 บาท ธนภูมิ พานิชอัตรา  วิทยาลัยการออกแบบ

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   ปัณณทัต อารักษ์วทนะ    วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   กอบกฤต ธิติธนวรรษ       วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Lin Htet Naing   Institute of Diplomacy and International Studies

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   กฤษณพงษ์ เขียวคำฟู      วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   กฤษณพงษ์ เขียวคำฟู      วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   กฤษณพงษ์ เขียวคำฟู      วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   ศรัณยา ศิริเวชพงศ์กุล      วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   ศรัณยา ศิริเวชพงศ์กุล      วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Sininat Junhom  คณะทัศนมาตรศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Sininat Junhom  คณะทัศนมาตรศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   เบญจวรรณ ฤกษ์อินทรอารีย์        วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   เบญจวรรณ ฤกษ์อินทรอารีย์        วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Najjamey Wongsan        วิทยาลัยออกแบบ

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Najjamey Wongsan        วิทยาลัยออกแบบ

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   อุทุมพร ทองมาก วิทยาลัยออกแบบ

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Mathasit Kanjanahirankit วิทยาลัยออกแบบ

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Ye Min Khant    RIC (ICT)

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   สรศักดิ์ สาทประภา         วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   เขมภร ผลห้า     นิติศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท ปริญญ์ ทุมสท้าน        วิทยาลัยการออกแบบ

- รางวัลป๊อบปูลาร์โหวต เงินรางวัล 2,000 บาท  Sininat Junhom ทัศนมาตรศาสตร์

     

     ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามโทร. 08-1368-7396  ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA